ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Napovedujemo
17.12.2017

Seminar za pripravo letnega poročila za javne zavode in društva bo v januarju 2018!

Vtisi in mnenja
17.12.2017

Na tečaju nemščine pri g. Kramžarju mi je bil všeč način predavanja, zanimiv, odprta komunikacija, bilo je zabavno.

Koristne povezave
Samoevalvacija

2009
V letu 2009 smo se vključili v projekt "Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO", ki ga je Andragoški center Slovenije osnoval ob uvajanju modela presojanja in razvijanja kakovosti v mreži vseh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.

Usposabljanje za vodje svetovalnih središč in svetovalce je obsegalo osem 8-urnih delavnic, ki so nas vodile do izpeljave prve samoevalvacije. Najprej smo opravili analizo naše dejavnosti v letih 2007, 2008 in prvi polovici leta 2009. Uporabili smo metodo SWOT analize; dejavnost središča smo analizirali glede na prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti v notranjem in zunanjem okolju našega svetovalnega središča. SWOT analizo smo novembra 2009 nadgradili z anketiranjem naših svetovancev o zadovoljstvu s storitvami, ki jih nudimo. Na osnovi pridobljenih rezultatov smo pripravili samoevalvacijsko poročilo, kateremu je sledila izdelava akcijskega načrta za razvoj kakovosti.

2011
V letu 2011 smo izvedli drugo samoevalvacijo kakovosti. Tokrat smo pod drobnogled vzeli sodelovanje s strokovnimi partnerji v regiji. V ta namen smo opravili zgledovalni obisk v dveh svetovalnih središčih, v Mariboru in v Slovenj Gradcu, ter aktualne in potencialne strokovne partnerje povabili na fokusno skupino, kjer smo razpravljali o možnostih in ovirah pri medsebojnem sodelovanju na področju izobraževanja odraslih. Na podlagi zgledovalnih obiskov in fokusne skupine smo pripravili samoevalvacijsko poročilo 2011 in akcijski načrt za razvoj kakovosti za leto 2012.

2013
Predmet samoevalvacije v letu 2013 so bili potencialni udeleženci (ciljne skupine) ter informirane in promocija. Želeli smo na novo definirati prednostne ciljne skupine svetovalnega središča ter ugotoviti, ali aktivnosti informiranja in promocije svetovalnega središča dosežejo različne ciljne skupine v zasavski regiji. Samoevalvacijo smo izvedli z analizo dokumentacije, v katero smo vključili dokumente svetovalnega središča, osnutek regionalnega razvojnega programa ter različne demografske podatke za zasavsko regijo, ter metodo zgledovalnega obiska. Obiskali smo vetovalno središče iz mreže ISIO v Kopru ter Mladinski center v Trbovljah. Na podlagi ugotovitev smo pripravili samoevalvacijsko poročilo za leto 2013 ter akcijski načrt kakovosti za leto 2014.

Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult. Informacije: Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel.: 03 56 31 191
E-pošta: valentina.uran@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje