ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
21.03.2019

Študijski krožek Zdravilne rastline v vsakdanji rabi (Izdelava naravne domače kozmetike in čistil). Prvo srečanje udeležencev krožka bo v četrtek, 28. 3. 2019, ob 18.00 v Gasilskem domu v Tirni.

Vtisi in mnenja
20.12.2018

Spomladi letos sem se vključila v tečaj priprav na ZUP. Zelo sem zadovoljna s predavanji, bila so jasna in razumljiva. Všeč mi je bilo, ker nam gospa predstavila veliko primerov iz prakse. Tudi zaposleni na ZLU so zelo prijazni in sem zadovoljna z njimi.

Koristne povezave
Skrb za kakovost

SKRBIMO ZA KAKOVOST

Pojem kakovosti postaja osrednja tema sodobnega časa. V vsakdanjem življenju skoraj ni več področja, pri katerem ne bi govorili o kakovosti. Tudi na področju izobraževanja odraslih se zavedamo, da so za uspeh ustanove ključnega pomena kakovostne izobraževalne in svetovalne storitve ter zadovoljstvo udeležencev in zaposlenih.

Zasavska ljudska univerza se je zavezala politiki kakovosti že v letu 2006, ko je pristopila k projektu POKI. ZLU skrbi za kakovost svojih storitev po modelu POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. V projekt smo bili vključeni v obdobju 2006–2007, kjer smo se naučili celovitega pristopa k presojanju in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju odraslih.

Skrb za kakovost in zadovoljstvo udeležencev je naše glavno vodilo, zato tudi po zaključku projekta POKI nadaljujemo s celovitim sistemom vodenja in spremljanja kakovosti, tako kot narekujejo trendi v izobraževanju odraslih. Kakovost je postala naša stalnica, način dela in razmišljanja zaposlenih.

Našim udeležencem izobraževalnih programov, zaposlenim in predavateljem želimo zagotavljati najboljše pogoje za delo in njihovo osebnostno ter strokovno rast. K temu nas zavezujejo vizija, poslanstvo in vrednote ter listina in izjava o kakovosti.

Smo nosilci zelenega znaka kakovosti POKI, ki ga je podelil in podaljšal njegovo uporabo Andragoški center RS. ZLU ima z omenjenim znakom certifikat, s katerim dokazuje, da skrbi za kakovost izobraževanja odraslih.

Od leta 2009 dalje imamo vpeljan model sistematičnega razvijanja in presojanja kakovosti tudi v svetovalni dejavnosti.

Od 2011 dalje pa tudi usposobljenega Svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih. Namen slednjega je bil uvesti profesionalno delo za razvoj kakovosti na ZLU, nenehno rast kakovosti izobraževanja s pomočjo sistematične strokovne podpore, ki jo svetovalec nudi vodstvu, učiteljem in drugim strokovnim delavcem pri načrtovanju, izpeljavi in vrednotenju izobraževanja.

V letu 2014 smo bili izbrani za sodelovanje v Zunanji ekspertni evalvaciji. Projekt je vodil ACS, namen projekta je bil pridobiti kakovostno zunajo povratno informacijo o tem kako dobri smo. Zunanje presojevalke so na podlagi pripravljene samoocene in obiska pri nas pripravile poročilo ekspertni zunanji evalvaciji. V decembru 2014 smo za celovito in sistematično delo na področju kakovosti dobili tudi priznanje-potrdilo o Ekspertni zuanji evalvaciji.
Potrdilo nam pomeni potrditev, da imamo dobro vzpostavljen notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti ter da zagotavljamo celovito in kakovostno podporo udeležencem pri izobraževanju. Zelo smo ponosni nanj. Hkrati pa načrtujemo in izvajamo že nove aktivnosti, s katerimi bomo svoje delo še izboljšali.

Več informacij o modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje: https://mozaik.acs.si/

Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved Informacije: Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved
Tel.: 03 56 55 122
E-pošta: polona.trebusak@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje