ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
10.06.2019

Na Zasavski ljudski univerzi Zagorje bo v petek, 5. 7. 2019, tradicionalna svečana podelitev spričeval ob zaključku šolskega leta vsem udeležencem osnovne šole, srednješolskih in poklicnih programov.

Vtisi in mnenja
16.04.2019

Želja vključiti se v program NPK maser je bila na mojem seznamu že nekaj časa. Da je program brezplačen, je dodatna bonus točka, ki pomaga pri uresničevanju mojih želja in ciljev. Pohvalila bi predvsem organizacijo, predavateljico in dobro vzdušje na tečaju.

Koristne povezave
Zunanja ekspertna evalvacija

ZUNANJA PRESOJA KAKOVOSTI 2014 - DOBRO SMO SE ODREZALI

Zasavska ljudska univerza je bila izbrana na javnem razpisu, kot ena izmed treh ustanov za izobraževanje odraslih v Sloveniji, za sodelovanje v Zunanji ekspertni evalvaciji (ZEE). To je projekti, ki ga vodi ACS.
Prvo usposabljanje okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih je bilo 22. maja 2014 na ACS. Na srečanju je bil predstavljen koncept ekspertne zunanje evalvacije, področja in merila kakovosti ter sam časovni potek izvedbe projekta. Posebna pozornost je bila namenjena vodilu za pripravo samoocene kakovosti izobraževalne organizacije.

Predmet zunanje presoje na Zasavski ljudski univerzi je bil notranji sistem kakovosti in podpora udeležencem pri izobraževanju na podlagi pripravljene samoocene. Obiskali so nas zunanji presojevalci-strokovnjaki s področja izobraževanja odraslih: dr. Tanja Možina, vodja Središča za kakovost in izobraževanje na Andragoškem centru Slovenije, Ida Srebotnik, dolgoletna vodja izobraževanja odraslih in direktorica Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani in Nada Klučar, dolgoletna vodja izobraževanja odraslih in pomočnica ravnateljice na Srednji trgovski šoli v Ljubljani. Poleg presojevalk sta na presoji sodelovali še koordinatorici projekta iz ACS Jasmina Orešnik Cunja in Aleksandra Radojc.

Zunanja presoja je potekala v petek, 10. 10. 2014. Kolegice presojevalke so že pred tem pregledale samooceno in pri nas izpeljale pogovore z zaposlenimi, komisijo za kakovost, petimi predavatelji iz različnih področij in petimi udeleženci.

Evalvatorice so si bile ob koncu dneva enotne, da je vse teklo odlično, da so se med nami počutile dobro sprejete, razgovori so bili odprti in zanimivi in tudi same so se v pogovorih strokovno obogatile. Prve povratne informacije so bile spodbudne. V začetku decembra smo dobili njihovo končno poročilo, ki je pokazalo, da smo v zadnjih letih zelo dobro razvili notranji sistem kakovosti – odlikujejo ga sistematičnost, celovitost in umeščenost v vse vaše delovne procese. Seveda pa imamo na določenih področjih še nekaj pomanjkljivosti, ki bodo priložnost za nadaljevanje naših prizadevanj na področju zagotavljanja kakovosti naših storitev.

11. 12. 2014 je bilo na ACS zaključno srečanje vseh sodelujočih v projektu. Srečale smo se vse tri sodelujoče organizacije za izobraževanje odraslih in vsi zunanji evalvatorji z namenom evalvacije celotnega projekta. To je bila odlična priložnost za izmenjavo izkušenj med tistimi ki so presojali in tistimi, ki smo bili ocenjevani. Na koncu smo za celovito in sistematično delo na področju kakovosti dobili še priznanje-potrdilo o Ekspertni zuanji evalvaciji.

Potrdilo nam pomeni potrditev, da imamo dobro vzpostavljen notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti, da zagotavljamo celovito in kakovostno podporo udeležencem pri izobraževanju. Zelo smo ponosni nanj. Hkrati pa načrtujemo in izvajamo že nove aktivnosti, s katerimi bomo svoje delo še izboljšali.

Poročilo o Zunanji ekspertni evalvaciji 2014

Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved Informacije: Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved
Tel.: 03 56 55 122
E-pošta: polona.trebusak@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje