ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Napovedujemo
26.02.2017

Nacionalno odprtje TVU-ja 2017 bo 12. maja letos v Trbovljah!

Vtisi in mnenja
24.11.2016

NLP so vsebine, ki zajamejo človeka celostno. Zato se znanja, veščine pridobljene na treningu odražajo tako na osebnem kot profesionalnem nivoju.

Koristne povezave
Bolničar negovalec SPI

poklic: bolničar negovalec/bolničarka negovalka
srednje poklicno izobraževanje, 180 kreditnih točk (KT)

KAJ PRIDOBITE

 • javnoveljavno listino – spričevalo o zaključnem izpitu
 • izobrazbo na IV. ravni zahtevnosti in poklic BOLNIČAR NEGOVALEC/BOLNIČARKA NEGOVALKA
 • možnost nadaljevanja šolanja v programu poklicno-tehniškega izobraževanja zdravstvena nega

ZNANJA, SPRETNOSTI, VEŠČINE, ki jih boste pridobili med šolanjem.

POGOJI ZA VPIS

 • uspešno končana najmanj osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje
 • zdravniško potrdilo, s katerim kandidati dokažejo, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po tem programu
 • ustrezne osebnostne lastnosti

PREDMETNIK

POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA

 • program obsega tri letnike in traja dve šolski leti ali manj v primeru do- ali prekvalifikacije
 • v času izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu
 • udeleženci po zaključenih vseh obveznostih po programu, to pomeni, da so zbrali vseh 180 KT, pristopijo k opravljanju zaključnega izpita, ki obsega dve izpitni enoti:
  1. slovenščina (pisni in ustni izpit)
  2. izdelek oziroma storitev in zagovor

ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA

PLAČILNI POGOJI, POPUSTI in OSTALE UGODNOSTI

ZAKLJUČNI IZPIT

PRIJAVA V PROGRAM

Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved Informacije: Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved
Tel.: 03 56 55 125
E-pošta: polona.trebusak@guest.arnes.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje