ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Napovedujemo
03.11.2017

Seminar za pripravo letnega poročila za javne zavode in društva bo v januarju 2018!

Vtisi in mnenja
20.08.2017

Digitalna znanja za vsakdanjo rabo-program, ki v marsikaterem pogledu obogati življenje. Pridobljeno znanje in spretnosti koristi tako pri vsakodnevnem brskanju po internetu kot tudi pri bolj strokovnem delu.

Koristne povezave
Program priprave na strokovni izpit iz ZUP

Brezplačni Neformalni programi za brezposelne za leto 2017:

ZAKON O UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP):

  • Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka, 25 ur

Izvajalca: Zasavska ljudska univerza in Izobraževalni center Geoss d.o.o Litija

Začetek: 22. 5. v Litiji in 23. 5. 2017 v Zagorju.

Urnik priprav na ZUP: ZLU ZAGORJE
Urnik priprav na ZUP:LITIJA

  • Izpit iz ZUP-a na Upravni akademiji Ljubljana

http://www.mju.gov.si/si/upravna_akademija/strokovni_izpiti_in_priprave_nanje/#c18470

PRIJAVA NA IZPIT:
Za prijavo na izpit pošljete popolno izpolnjeno prijavnico (PRIJAVNICA ZA IZPIT>>).

Prijavnico pošljite najkasneje 40 dni pred določenim datumom izpita - prijave zbiramo do zasedenosti termina:

-na e-naslov: gp.mju(at)gov.si ali

-po pošti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javni sektor, Upravna akademija, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

IZPITNI ROKI:

  • 19. 7. 2017
  • 20. 7. 2017
  • 16. 8. 2017
  • 17. 8. 2017

KDO SE LAHKO VKLJUČI? Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih pristojna območna služba napoti na izobraževanje po programih.

Zainteresirani naj se oglasijo pri svoji svetovalki na ZRSZ in preverijo možnosti za vključitev.

Programe financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato so programi za udeležence BREZPLAČNI.

Anja Lenart, prof. ped. in soc. Informacije: Anja Lenart, prof. ped. in soc.
Tel.: 03 56 55 131
E-pošta: anja.lenart@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje