ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
21.03.2019

Študijski krožek Zdravilne rastline v vsakdanji rabi (Izdelava naravne domače kozmetike in čistil). Prvo srečanje udeležencev krožka bo v četrtek, 28. 3. 2019, ob 18.00 v Gasilskem domu v Tirni.

Vtisi in mnenja
20.12.2018

Spomladi letos sem se vključila v tečaj priprav na ZUP. Zelo sem zadovoljna s predavanji, bila so jasna in razumljiva. Všeč mi je bilo, ker nam gospa predstavila veliko primerov iz prakse. Tudi zaposleni na ZLU so zelo prijazni in sem zadovoljna z njimi.

Koristne povezave
PROJEKT LAS 2018

Trajnostno naravnana ureditev zunanjosti šole z urbanimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem

Zasavska ljudska univerza (ZLU) sodeluje kot partner v projektu LAS: "Trajnostno naravnana ureditev zunanjosti šole z urbanimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem", katerega je na 2. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 prijavila dobila Občina Trbovlje v sodelovanju s partnerji: Zasavsko ljudsko univerzo, JP Komunalo Trbovlje d.o.o., Socios, zavod socialnih storitev in Čebelarskim društvom Trbovlje.

ZLU ima dolgoletne izkušnje in znanje z izobraževanjem odraslih, poleg tega smo tudi nosilec Večgeneracijskega centra in v zadnjih letih veliko energije in aktivnosti posvečamo delu z ranljivimi ciljnimi skupinami. Dodana vrednost projekta je, da se bo znanje urejanja urbanih vrtičkov oz. urejanja visokih gred, obrezovanja sadnega drevja prenašalo tudi na odrasle, predvsem pa na ranljive skupine (ženske, starejši, brezposelni, prejemniki socialnih transferjev, otroci priseljencev.., . Na ta način bodo imeli odrasli možnost, da se naučijo novih spretnosti in veščin, ki jim bodo koristile v vsakdanjem življenju, jih motivirala za delo, da si bodo lahko vsaj del hrane pridelali sami. Poleg tega bodo krepili socialno vključenost le teh ter medgeneracijsko sodelovanje in učenje.

Naša vloga v projektu je izobraževanje, ozaveščanje, zato bomo v skladu s prijavo v septembru in oktobru organizirali tri brezplačne delavnice s področja lokalne samooskrbe v vseh treh zasavskih občinah. Preko programov VGC Zasavje in TVU bomo zagotavljali trajnost projekta in izvajali delavnice s področja samooskrbe do leta 2023.

TERMINI DELAVNIC

Izvedbo projekta sofinancirala Republika Slovenija in EU iz sredstev za regionalni razvoj. Projekt je vreden 112.627,63 , od tega je sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 51.187,02 , Občina Trbovlje: 60.306,91 partnerji: 1.133,70 €. Več o projektu si lahko preberete na povezavi: Besedilo za javno predstavitev operacije (dogodek 25. 7. 2018)

Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved Informacije: Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved
Tel.: 03 56 55 122
E-pošta: polona.trebusak@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje