ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
17.02.2019

Informativni dan za višješolska programa ekonomist in poslovni sekretar bo 21. 2. 2019 ob 17.uri v prostorih ZLU v Zagorju.

Vtisi in mnenja
20.12.2018

Spomladi letos sem se vključila v tečaj priprav na ZUP. Zelo sem zadovoljna s predavanji, bila so jasna in razumljiva. Všeč mi je bilo, ker nam gospa predstavila veliko primerov iz prakse. Tudi zaposleni na ZLU so zelo prijazni in sem zadovoljna z njimi.

Koristne povezave
Center vseživljenjskega učenja 2008–2013

cvzu

Projekt CVŽU 20082013 predstavlja nadgradnjo projekta CVŽU 20052007. Cilj projekta je omogočiti oziroma povečati možnosti za vseživljenjsko učenje v Zasavju.


Dejavnosti projekta

ISIO - informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih
Svetovalno središče Zasavje predstavlja podporo odraslim, ki so že vključeni ali se nameravajo vključiti v izobraževanje. V ta namen omogoča dostop do informiranja in svetovanja v vseh treh zasavskih občinah, izvaja motivacijske delavnice za vseživljenjsko učenje in delavnice na temo učinkovitega učenja za različne ciljne skupine ter poglablja sodelovanje s partnerskimi organizacijami. Svetovalno središče bo v projektnem obdobju aktivno pristopilo k izboljševanju kakovosti svetovalnega dela, v ta namen se bodo svetovalke vključile v usposabljanje za vpeljevanje samoevalvacije kakovosti v delo svetovalnega središča na Andragoškem centru Slovenije.

Informacije:
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel.: 03 56 31 191
E-pošta: valentina.uran@guest.arnes.si


TVŽU točke vseživljenjskega učenja

V projektnem obdobju delujejo točke vseživljenjskega učenja na Zasavski ljudski univerzi v Zagorju in Trbovljah, v Knjižnicah Toneta Seliškarja v Trbovljah in Antona Sovreta v Hrastniku ter na GESŠ Trbovlje. Na točkah vseživljenjskega učenja poteka organizirano samostojno učenje za odrasle s pomočjo gradiv, ki se sproti dopolnjujejo, in brezplačne delavnice za uporabo informacijsko- komunikacijske tehnologije. Prednost pri udeležbi na teh delavnicah imajo brezposelni, starejši oz. vsi z nižjo izobrazbo.

Informacije:
Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved
Tel.: 03 56 55 125
E-pošta: polona.trebusak@guest.arnes.si


Poklicno informiranje v okviru CIPS-a
V okviru CIPS-a, Center za informiranje in poklicno svetovanje, potekajo v projektnem obdobju promocije deficitarnih poklicev, mesečne motivacijske delavnice in 3-krat letno skupinske predstavitve. CIPS se povezuje in sodeluje z zasavskimi delodajalci in Zavodom RS za zaposlovanje.

Informacije:
Mateja Pistotnik, dipl. ekon.
Tel.: 03 56 55 123
E-pošta: mateja.pistotnik@guest.arnes.si


Portal CVŽU
Portal CVŽU bo v projektnem obdobju dobil novo, svežo podobo in aktualne vsebine in povezave s področja izobraževanja odraslih.


Partnerske organizacije v projektu:

Projektno obdobje:
od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2013

Vrednost projekta:
477.891,84 €

VODJA PROJEKTA:
Tone Bezgovšek

Republika Slovenija - Ministrstvo za šolstvo in šport Zasavska Ljudska Univerza Naložba v Vašo prihodnost


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, katerega razvojne prioritete so razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostne usmeritve pa izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved Informacije: Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved
Tel.: 03 56 55 122
E-pošta: polona.trebusak@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje