ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Napovedujemo
20.05.2018

24. 5. ob 17.00 predavanje: Enostarševstvo - breme ali darilo? Kako dobro se enostarševci znajdemo v svoji vlogi. Kaj lahko o življenju pove samska mama novinarka Tanja Bricelj in kakšna znanja sploh potrebujejo enostarševske družine?

Vtisi in mnenja
20.05.2018

Parada učenja uspela! Bravo, ekipa z vodstvom ZLU, čestitke vsem zavzetim sodelujočim, še naprej pogumno, ustvarjalno, prijetno in koristno! Naj vedno drži: več ko znaš, več veljaš! Marinka B.

Koristne povezave
Center vseživljenjskega učenja 2008–2013

cvzu

Projekt CVŽU 20082013 predstavlja nadgradnjo projekta CVŽU 20052007. Cilj projekta je omogočiti oziroma povečati možnosti za vseživljenjsko učenje v Zasavju.


Dejavnosti projekta

ISIO - informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih
Svetovalno središče Zasavje predstavlja podporo odraslim, ki so že vključeni ali se nameravajo vključiti v izobraževanje. V ta namen omogoča dostop do informiranja in svetovanja v vseh treh zasavskih občinah, izvaja motivacijske delavnice za vseživljenjsko učenje in delavnice na temo učinkovitega učenja za različne ciljne skupine ter poglablja sodelovanje s partnerskimi organizacijami. Svetovalno središče bo v projektnem obdobju aktivno pristopilo k izboljševanju kakovosti svetovalnega dela, v ta namen se bodo svetovalke vključile v usposabljanje za vpeljevanje samoevalvacije kakovosti v delo svetovalnega središča na Andragoškem centru Slovenije.

Informacije:
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel.: 03 56 31 191
E-pošta: valentina.uran@guest.arnes.si


TVŽU točke vseživljenjskega učenja

V projektnem obdobju delujejo točke vseživljenjskega učenja na Zasavski ljudski univerzi v Zagorju in Trbovljah, v Knjižnicah Toneta Seliškarja v Trbovljah in Antona Sovreta v Hrastniku ter na GESŠ Trbovlje. Na točkah vseživljenjskega učenja poteka organizirano samostojno učenje za odrasle s pomočjo gradiv, ki se sproti dopolnjujejo, in brezplačne delavnice za uporabo informacijsko- komunikacijske tehnologije. Prednost pri udeležbi na teh delavnicah imajo brezposelni, starejši oz. vsi z nižjo izobrazbo.

Informacije:
Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved
Tel.: 03 56 55 125
E-pošta: polona.trebusak@guest.arnes.si


Poklicno informiranje v okviru CIPS-a
V okviru CIPS-a, Center za informiranje in poklicno svetovanje, potekajo v projektnem obdobju promocije deficitarnih poklicev, mesečne motivacijske delavnice in 3-krat letno skupinske predstavitve. CIPS se povezuje in sodeluje z zasavskimi delodajalci in Zavodom RS za zaposlovanje.

Informacije:
Mateja Pistotnik, dipl. ekon.
Tel.: 03 56 55 123
E-pošta: mateja.pistotnik@guest.arnes.si


Portal CVŽU
Portal CVŽU bo v projektnem obdobju dobil novo, svežo podobo in aktualne vsebine in povezave s področja izobraževanja odraslih.


Partnerske organizacije v projektu:

Projektno obdobje:
od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2013

Vrednost projekta:
477.891,84 €

VODJA PROJEKTA:
Tone Bezgovšek

Republika Slovenija - Ministrstvo za šolstvo in šport Zasavska Ljudska Univerza Naložba v Vašo prihodnost


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, katerega razvojne prioritete so razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostne usmeritve pa izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved Informacije: Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved
Tel.: 03 56 55 122
E-pošta: polona.trebusak@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje