ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
10.06.2019

Na Zasavski ljudski univerzi Zagorje bo v petek, 5. 7. 2019, tradicionalna svečana podelitev spričeval ob zaključku šolskega leta vsem udeležencem osnovne šole, srednješolskih in poklicnih programov.

Vtisi in mnenja
16.04.2019

Želja vključiti se v program NPK maser je bila na mojem seznamu že nekaj časa. Da je program brezplačen, je dodatna bonus točka, ki pomaga pri uresničevanju mojih želja in ciljev. Pohvalila bi predvsem organizacijo, predavateljico in dobro vzdušje na tečaju.

Koristne povezave
Mobilnost 2013: Usposabljanje za trg dela

Zasavska ljudska univerza je bila na razpisu CMEPIUS-a izbrana za nosilko projekta mobilnosti Leonardo da Vinci, z nazivom USPOSABLJANJE ODRASLIH ZA POTREBE TRGA DELA. Enotedenska mobilnost je potekala v novembru 2013. Na njej je sedemnajst udeleženk, vodij izobraževanja odraslih, pridobivalo znanja in praktične izkušnje na področju zobraževanja in usposabljanja odraslih za potrebe trga dela. Udeleženke mobilnosti so se podrobno seznanile s konceptom delovanja, izkušnjami in rezultati različnih programov izobraževanja odraslih za potrebe trga dela v Berlinu. Na ta način so pridobile na praktičnih izkušnjah temelječa znanja, ki jim omogočajo uspešnejše načrtovanje in izvedbo različnih programov za odrasle na lastnih inštitucijah, povezanih s pridobivanjem poklicnih kompetenc in spretnosti.

Pridobljena znanja in spretnosti so neposredno povezani s področjem njihovega dela in posledično pokrivajo njihove potrebe, izražene pred izvedbo mobilnosti. Znanja so bila podana na načine, ki so spodbujali njihovo aktivno udeležbo, konstruktivno razpravo in sprotno umeščanje novih znanj v lasten kontekst dela na področju poklicnega izobraževanja odraslih. Obiski različnih inštitucij, ki se v Berlinu ukvarjajo z izobraževanjem za potrebe trga dela, so dali udeleženkam vpogled v sistem poklicnega izobraževanja v Nemčiji, še zlasti potek in izkušnje dualnega sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Udeleženke so se podrobno seznanile z izvajanjem in rezultati dualnega sistema. Poznavanje dualnega sistema, ki zagotavlja učinkovito povezovanje potreb gospodarstva in poklicnega izobraževanja, je glede na dejstvo, da je to ena od najšibkejših točk poklicnega izobraževanja v Sloveniji, ena od najpomembnejših pridobitev udeleženk na mobilnosti. Zaradi povečanega vpisa odraslih s posebnimi potrebami (kot so konkretno poklicno usposabljanje žensk v pretežno moških poklicih, vključevanje odraslih s slabše razvitimi splošnimi kompetencami v poklicno usposabljanje in motivacija odraslih osipnikov za vključevanje v poklicno izobraževanje) v programe za potrebe trga dela, je bilo pomembno tudi pridobivanje znanj in vpogleda v dobre prakse na tem področju.

Projekt je dosegel vse načrtovane cilje in zaradi učinkovitega upravljanja s sredstvi (iskanje najcenejšega prevoza, zmanjšani stroški organizacije mobilnosti) in sofinanciranja partnerskih inštitucij na mobilnost napotil 17 namesto 14 načrtovanih udeleženk. Z Zasavske ljudske univerze sta se mobilnosti udeležili Valentina Uran in ateja Pistotnik. Vse udeleženke so prejele dokument Europass mobilnost.

Utrinki z mobilnosti

ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje