ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
10.06.2019

Na Zasavski ljudski univerzi Zagorje bo v petek, 5. 7. 2019, tradicionalna svečana podelitev spričeval ob zaključku šolskega leta vsem udeležencem osnovne šole, srednješolskih in poklicnih programov.

Vtisi in mnenja
16.04.2019

Želja vključiti se v program NPK maser je bila na mojem seznamu že nekaj časa. Da je program brezplačen, je dodatna bonus točka, ki pomaga pri uresničevanju mojih želja in ciljev. Pohvalila bi predvsem organizacijo, predavateljico in dobro vzdušje na tečaju.

Koristne povezave
UVNPZ Zasavje: 2012–2014

Zasavska ljudska univerza je ena izmed petnajstih izbranih izvajalcev na javnem razpisu, ki bo v obdobju od 2012 do 2014 izvajala projekt Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja v Zasavski regiji. Ponosni smo, da smo del te zgodbe, da bomo lahko sledili našemu poslanstvu: približevanje izobraževanja odraslim in širjenju kulture vseživljenjskega učenja v Zasavju.

Tako od januarja 2013 dalje deluje na ZLU Center za priznavanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj, kjer se lahko oglasite in skupaj s svetovalko opravite uvodni pogovor in dobite strokovno podporo pri izdelavi zbirne mape/portolija ali e-portfolija. Prav tako je mogoče strokovno svetovanje pri ugotavljanju in razvijanju ključnih kompetenc.
Vsak udeleženec, ki se bo vključil v postopek UVNPZ, bo dobil potrdilo z opisom svojih neformalnih znanj, izkušenj in kompetenc, ki so bile ovrednotene v postopku ugotavljanja neformalno pridobljenega znanja.

Do konca marca 2014 bomo v postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja vključili najmanj 38 posameznikov.

Kaj je vrednotenje znanja in kaj pomeni?

Odrasli znamo veliko več, kot si mislimo, saj znanje pridobivamo vse življenje na različne načine in v različnih življenjskih in delovnih situacijah. Takšno znanje je posameznikov zaklad in je nepogrešljivo dopolnilo k formalni izobrazbi, čeprav velikokrat ostaja skrito in ga ne prepoznamo kot pomembnega.

Neformalno pridobljeno znanje in izkušnje so vse spretnosti in znanja, ki si jih je posameznik pridobil kadar koli in kjer koli, in so pogosto pomembnejša od tistih, ki smo jih pridobili v šoli.

S postopki ugotavljanja in vrednotenja znanja bomo odraslim pomagali, da ugotovijo in dokumentirajo znanja, ki so jih pridobili zunaj šole, jim dajo ustrezno vrednost in jih uveljavljajo za potrebe potrjevanja znanja v postopkih certificiranja, nadaljevanja izobraževanja ali razvoja poklicne kariere.

Prednosti ovrednotenja neformalnega izobraževanja predstavljajo:
Hitrejšo pridobitev izobrazbe (dokončanje prekinjenega izobraževanje, sprememba smeri, nadaljevanje izobraževanja)
Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)
Razvoj poklicne kariere (večja zaposljivost in možnost spremembe zaposlitve)
Lažje sprejemanje odločitev na vseh življenjskih področjih (premislek o tem, kaj ste že dosegli in kaj si še želite, osebni in delovni razvoj)


Zakaj so v sodobni družbi pomembne ključne kompetence?

Kompetenca vključuje znanje, izkušnje in vrednote posameznika, da uspešno deluje pri delu, v osebnem življenju in v družbi. Države Evropske unije so sprejele v letu 2006 dogovor, da je v sodobni družbi za uspešno delovanje vsakega izmed nas pomembnih 8 ključnih kompetenc.

ZLU v skladu s trendi in ukrepi EU daje velik pomen neformalnemu izobraževanju in vrednotenju le-tega.

Več informacij o vrednotenju in priznavanju znanja in izkušenj odraslih, pridobljenih v različnih oblikah neformalnega in priložnostnega učenja, lahko pridobite tudi na spletnem portalu vpnz.acs.si.

Projekt je financiran iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada, zato je vključitev v projekt za udeležence brezplačna.


Kontakt:

Valentina Uran (svetovalka): 03 56 31 191, valentina.uran@guest.arnes.si

Polona Trebušak (svetovalka) 03 56 55 125, polona.trebusak@guest.arnes.si

a

Več vsebin:

Postopek UVNPZ v praksi

E-portfolijo

Aktivnosti v projektu UVNPZ

Rezultati projekta UVNPZ

ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje