ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Napovedujemo
17.12.2017

Seminar za pripravo letnega poročila za javne zavode in društva bo v januarju 2018!

Vtisi in mnenja
17.12.2017

Na tečaju nemščine pri g. Kramžarju mi je bil všeč način predavanja, zanimiv, odprta komunikacija, bilo je zabavno.

Koristne povezave
Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni

ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA JE POOBLAŠČENA IZPITNA ORGANIZACIJA CENTRA ZA SLOVENŠČINO KOT DRUGI/TUJI JEZIK PRI FILOZOFSKI FAKULTETI LJUBLJANA.


KOMU JE IZPIT NAMENJEN

Izpit je namenjen odraslim, katerih prvi jezik ni slovenščina, potrebujejo pa javnoveljavno listino o znanju slovenščine kot drugega jezika za zasebne ali uradne namene (npr. zaradi pridobitve slovenskega državljanstva, zaposlitve, študija ali sporazumevanja s slovensko govorečimi).


POTEK IZPITA

Izpit iz slovenščine je mogoče opravljati na treh ravneh (na osnovni in višji ter na ravni odličnosti), v skladu s standardi znanja, določenimi v izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik.
Zasavska ljudska univerza izvaja izpit iz slovenščine samo na osnovni ravni, za višje ravni se je treba prijaviti na Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani (Izpitni center).
Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del obsega poslušanje, branje in pisanje (primer testa). Ustni del pa obsega predstavitev (sebe), opis slike in igro vlog.

Po uspešno opravljenem izpitu izda Izpitni center spričevalo o uspešno opravljenem izpitu iz slovenščine na osnovni ravni.


IZPITNI ROKI

Izpitne roke določi Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete v Ljubljani. Prijave potekajo 10 dni pred razpisnim rokom v pooblaščenih izobraževalnih organizacijah, med katerimi je tudi Zasavska ljudska univerza.

V letu 2018 bomo izpeljali dva izpitna roka, in sicer 12. marca 2018 in 10. septembra 2018. Ob prijavi je treba plačati 128,10 EUR oz. prinesti potrdilo o upravičenosti do brezplačnega opravljanja izpita z upravne enote.


POZOR:
BREZPLAČNO PRVO OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA

Do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika so upravičeni vsi, ki so se udeležili programa učenja slovenskega jezika v obsegu 180 ur in so bili v programu prisotni vsaj 80 odstotkov vseh ur.
Za udeležbo v programih se državljani tretjih držav prijavijo na upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. Če izpolnjujejo pogoje, jim upravna enota izda potrdilo, s katerim se zglasijo pri izbranem izvajalcu programa.

PRIJAVA V PROGRAM

Tina Petek, prof. slov. Informacije: Tina Petek, prof. slov.
Tel.: 03 56 55 125
E-pošta: tina.petek@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje