ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
17.02.2019

Informativni dan za višješolska programa ekonomist in poslovni sekretar bo 21. 2. 2019 ob 17.uri v prostorih ZLU v Zagorju.

Vtisi in mnenja
20.12.2018

Spomladi letos sem se vključila v tečaj priprav na ZUP. Zelo sem zadovoljna s predavanji, bila so jasna in razumljiva. Všeč mi je bilo, ker nam gospa predstavila veliko primerov iz prakse. Tudi zaposleni na ZLU so zelo prijazni in sem zadovoljna z njimi.

Koristne povezave
Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni

ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA JE POOBLAŠČENA IZPITNA ORGANIZACIJA CENTRA ZA SLOVENŠČINO KOT DRUGI/TUJI JEZIK PRI FILOZOFSKI FAKULTETI LJUBLJANA.


KOMU JE IZPIT NAMENJEN

Izpit je namenjen odraslim, katerih prvi jezik ni slovenščina, potrebujejo pa javnoveljavno listino o znanju slovenščine kot drugega jezika za zasebne ali uradne namene (npr. zaradi pridobitve slovenskega državljanstva, zaposlitve, študija ali sporazumevanja s slovensko govorečimi).


POTEK IZPITA

Izpit iz slovenščine je mogoče opravljati na treh ravneh (na osnovni in višji ter na ravni odličnosti), v skladu s standardi znanja, določenimi v izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik.
Zasavska ljudska univerza izvaja izpit iz slovenščine samo na osnovni ravni, za višje ravni se je treba prijaviti na Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani (Izpitni center).
Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del obsega poslušanje, branje in pisanje (primer testa). Ustni del pa obsega predstavitev (sebe), opis slike in igro vlog.

Po uspešno opravljenem izpitu izda Izpitni center spričevalo o uspešno opravljenem izpitu iz slovenščine na osnovni ravni.


IZPITNI ROKI

Izpitne roke določi Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete v Ljubljani. Prijave potekajo 10 dni pred razpisnim rokom v pooblaščenih izobraževalnih organizacijah, med katerimi je tudi Zasavska ljudska univerza.

V letu 2019 bomo izpeljali dva izpitna roka, in sicer 11. februarja 2019 in 16. septembra 2019. Ob prijavi je treba plačati 128,10 EUR oz. prinesti potrdilo o upravičenosti do brezplačnega opravljanja izpita z upravne enote.


POZOR:
BREZPLAČNO PRVO OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA

Do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika so upravičeni vsi, ki so se udeležili programa učenja slovenskega jezika v obsegu 180 ur in so bili v programu prisotni vsaj 80 odstotkov vseh ur.
Za udeležbo v programih se državljani tretjih držav prijavijo na upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. Če izpolnjujejo pogoje, jim upravna enota izda potrdilo, s katerim se zglasijo pri izbranem izvajalcu programa.

PRIJAVA V PROGRAM

Tina Petek, prof. slov. Informacije: Tina Petek, prof. slov.
Tel.: 03 56 55 125
E-pošta: tina.petek@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje