ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
10.06.2019

Na Zasavski ljudski univerzi Zagorje bo v petek, 5. 7. 2019, tradicionalna svečana podelitev spričeval ob zaključku šolskega leta vsem udeležencem osnovne šole, srednješolskih in poklicnih programov.

Vtisi in mnenja
16.04.2019

Želja vključiti se v program NPK maser je bila na mojem seznamu že nekaj časa. Da je program brezplačen, je dodatna bonus točka, ki pomaga pri uresničevanju mojih želja in ciljev. Pohvalila bi predvsem organizacijo, predavateljico in dobro vzdušje na tečaju.

Koristne povezave
Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik.


KOMU JE IZPIT NAMENJEN

Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).


POTEK IZPITA

Izpit iz slovenščine je mogoče opravljati na treh ravneh (na osnovni in višji ter na ravni odličnosti), v skladu s standardi znanja, določenimi v izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik.
Zasavska ljudska univerza izvaja izpit iz slovenščine samo na osnovni ravni, za višje ravni se je treba prijaviti na Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani (Izpitni center).
Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del obsega poslušanje, branje in pisanje. Ustni del pa obsega predstavitev (sebe), opis slike in igro vlog. Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.

Po uspešno opravljenem izpitu izda Izpitni center spričevalo o uspešno opravljenem izpitu iz slovenščine na osnovni ravni.


IZPITNI ROKI

Izpitne roke določi Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete v Ljubljani. Prijaviti se je treba vsaj 10 dni pred razpisnim rokom.

V letu 2019 bomo izpeljali dva izpitna roka, in sicer 11. februarja 2019 in 16. septembra 2019. Ob prijavi je treba plačati 128,10 EUR oz. prinesti potrdilo o upravičenosti do brezplačnega opravljanja izpita z upravne enote.


POZOR:
BREZPLAČNO PRVO OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA

Do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika so upravičeni vsi, ki so se udeležili programa učenja slovenskega jezika v obsegu 180 ur in so bili v programu prisotni vsaj 80 odstotkov vseh ur.
Za udeležbo v programih se državljani tretjih držav prijavijo na upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. Če izpolnjujejo pogoje, jim upravna enota izda potrdilo, s katerim se zglasijo pri izbranem izvajalcu programa.

PRIJAVA V PROGRAM

Tina Petek, prof. slov. Informacije: Tina Petek, prof. slov.
Tel.: 03 56 55 125
E-pošta: tina.petek@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje