ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
10.06.2018

Izpit iz slovenščine na osnovni ravni - ponedeljek, 10. 9. 2018. Pisne prijave z dokazili sprejemamo do 25. 8.

Vtisi in mnenja
21.06.2018

Udeleženci, ki so so celo sezono resno in vestno vsako sredo obiskovali Natašine angleške urice v Trbovljah odhajajo na zaslužene počitnice.

Koristne povezave
Nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK

IMATE VELIKO ZNANJ IN IZKUŠENJ, NIMATE PA JAVNO VELJAVNE LISTINE, S KATERO BI LAHKO DOKAZOVALI SVOJO USPOSOBLJENOST?

Lahko si pridobite certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije. Za Vas organiziramo na Zasavski ljudski univerzi priprave ter preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

Zasavska ljudska univerza je vpisana v register izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja tudi za naslednje nacionalne poklicne kvalifikacije:

  • izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja,
  • pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice,
  • varnostnik/varnostnica,
  • vodja delovne skupine v proizvodnji,
  • voznik/voznica v cestnem prometu,
  • vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme.

NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (NPK) je formalno priznana strokovna usposobljenost za opravljanje poklica ali sklopov nalog v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

SPLOŠNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KANDIDAT, KI ŽELI PRIDOBITI CERTIFIKAT NPK:

  • starost najmanj 18 let,
  • končana najmanj osnovna šola in
  • posebni pogoji, določeni za vsak poklicni standard posebej.

KAKO SE KANDIDAT VKLJUČI V POSTOPEK ZA PRIDOBITEV NPK?
Kandidat dobi na Zasavski ljudski univerzi svetovalko, ki ga vodi skozi proces ugotavljanja in potrjevanja znanja. Svetuje mu pri izbiri ustrezne kvalifikacije, pomaga pri zbiranju dokazil in oblikovanju zbirne mape (portfolija) ter svetuje udeležbo v ustreznem programu usposabljanja.

KAJ PRIDOBI KANDIDAT, KO USPEŠNO KONČA PRAKTIČNO PREVERJANJE?
Kandidat v postopku preverjanja in potrjevanja pridobi CERTIFIKAT NPK, ki je javno veljavna listina. Kandidat ne pridobi stopnje izobrazbe, lahko pa se zaposli in opravlja poklic, za katerega je pridobil certifikat.

Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult. Informacije: Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel.: 03 56 31 191
E-pošta: valentina.uran@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje