ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
10.06.2019

Na Zasavski ljudski univerzi Zagorje bo v petek, 5. 7. 2019, tradicionalna svečana podelitev spričeval ob zaključku šolskega leta vsem udeležencem osnovne šole, srednješolskih in poklicnih programov.

Vtisi in mnenja
16.04.2019

Želja vključiti se v program NPK maser je bila na mojem seznamu že nekaj časa. Da je program brezplačen, je dodatna bonus točka, ki pomaga pri uresničevanju mojih želja in ciljev. Pohvalila bi predvsem organizacijo, predavateljico in dobro vzdušje na tečaju.

Koristne povezave
Maser

ŽELITE PRIDOBITI POKLIC MASERJA?

Za Vas organiziramo na Zasavski ljudski univerzi priprave ter preverjane in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije MASER/MASERKA.


POGOJI ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA

 • starost najmanj 18 let,
 • znanje masaže,
 • znanja anatomije in fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih ali študijskih programih na področju zdravstva, kozmetike, farmacije in športa.

KAKO KANDIDATI DOKAZUJEJO IZPOLNJEVANJE POGOJEV?
Vsak kandidat s pomočjo svetovalke pripravi zbirno mapo ali portfolijo. Ta vsebuje:

 • prijavnico v postopek preverjanja in potrjevanja NPK maser/maserka
 • europass življenjepis
 • fotokopijo osebnega dokumenta
 • fotokopijo poročnega lista (pri spremembi priimka)
 • fotokopija zadnjega spričevala ali spričevala, ki dokazuje zdravstveno izobrazbo
 • fotokopija dokazil o preizkusih znanja iz zdravstvenih vsebin (za kandidate brez zdravstvene izobrazbe)
 • fotokopija potrdila o opravljenem tečaju klasične masaže in morebitnih drugih tečajih masaže
 • referenčna pisma delodajalcev, strank
 • slikovno, avdio- ali video-gradivo, ki dokazuje usposobljenost kandidata

NAČIN PREVERJANJA
Kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje, pripravi zbirno mapo oz. portfolijo in se udeleži preverjanja znanja pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. Preverjane se izvaja pisno (traja največ 60 minut) in praktično ter ustno z zagovorom. Kandidat prikaže masažo na uporabniku in storitev teoretično zagovarja. Komisija ocenjuje uspešnost kandidata pri pisnem preverjanju, pripravo kandidata na delo, pripravo in uporabo pripomočkov, pripravo stranke ter ustreznost izvedene masaže.


TEČAJ KLASIČNE MASAŽE
Zasavska ljudska univerza na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti, izvaja 80-urni TEČAJ KLASIČNE MASAŽE, ki obsega:

 • teoretični del; poglavja iz anatomije in fiziologije (16 ur) in
 • praktični del; tehnike klasične masaže in izvajanje masaže (64 ur).


PRIJAVA V PROGRAM

Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult. Informacije: Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel.: 03 56 31 191
E-pošta: valentina.uran@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje