ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
04.09.2018

ZLU v sodelovanju z Občino Trbovlje v okviru projekta LAS:»Trajnostno ureditev zunanjosti šole z urbanimi vrtički in s fotoaktivnim tlakovanjem« organizira v oktobru tri brezplačna predavanja s področja lokalne samooskrbe in izdelave visokih gred v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku.

Vtisi in mnenja
21.06.2018

Udeleženci, ki so so celo sezono resno in vestno vsako sredo obiskovali Natašine angleške urice v Trbovljah odhajajo na zaslužene počitnice.

Koristne povezave
Maser

ŽELITE PRIDOBITI POKLIC MASERJA?

Za Vas organiziramo na Zasavski ljudski univerzi priprave ter preverjane in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije MASER/MASERKA.


POGOJI ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA

 • starost najmanj 18 let,
 • znanje masaže,
 • znanja anatomije in fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih ali študijskih programih na področju zdravstva, kozmetike, farmacije in športa.

KAKO KANDIDATI DOKAZUJEJO IZPOLNJEVANJE POGOJEV?
Vsak kandidat s pomočjo svetovalke pripravi zbirno mapo ali portfolijo. Ta vsebuje:

 • prijavnico v postopek preverjanja in potrjevanja NPK maser/maserka
 • europass življenjepis
 • fotokopijo osebnega dokumenta
 • fotokopijo poročnega lista (pri spremembi priimka)
 • fotokopija zadnjega spričevala ali spričevala, ki dokazuje zdravstveno izobrazbo
 • fotokopija dokazil o preizkusih znanja iz zdravstvenih vsebin (za kandidate brez zdravstvene izobrazbe)
 • fotokopija potrdila o opravljenem tečaju klasične masaže in morebitnih drugih tečajih masaže
 • referenčna pisma delodajalcev, strank
 • slikovno, avdio- ali video-gradivo, ki dokazuje usposobljenost kandidata

NAČIN PREVERJANJA
Kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje, pripravi zbirno mapo oz. portfolijo in se udeleži preverjanja znanja pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. Preverjane se izvaja pisno (traja največ 60 minut) in praktično ter ustno z zagovorom. Kandidat prikaže masažo na uporabniku in storitev teoretično zagovarja. Komisija ocenjuje uspešnost kandidata pri pisnem preverjanju, pripravo kandidata na delo, pripravo in uporabo pripomočkov, pripravo stranke ter ustreznost izvedene masaže.


TEČAJ KLASIČNE MASAŽE
Zasavska ljudska univerza na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti, izvaja 80-urni TEČAJ KLASIČNE MASAŽE, ki obsega:

 • teoretični del; poglavja iz anatomije in fiziologije (16 ur) in
 • praktični del; tehnike klasične masaže in izvajanje masaže (64 ur).


PRIJAVA V PROGRAM

Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult. Informacije: Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel.: 03 56 31 191
E-pošta: valentina.uran@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje