ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
10.06.2018

Izpit iz slovenščine na osnovni ravni - ponedeljek, 10. 9. 2018. Pisne prijave z dokazili sprejemamo do 25. 8.

Vtisi in mnenja
21.06.2018

Udeleženci, ki so so celo sezono resno in vestno vsako sredo obiskovali Natašine angleške urice v Trbovljah odhajajo na zaslužene počitnice.

Koristne povezave
Pomočnik natakarja

Vas zanima zanimiv in dinamičen poklic? Želite delati v gostinstvu, pa nimate ustreznih znanj in izobrazbe?

LAHKO SI PRIDOBITE POKLIC POMOČNIKA NATAKARJA!

Za Vas organiziramo na Zasavski ljudski univerzi usposabljanje ter preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije POMOČNIK/POMOČNICA NATAKARJA/NATAKARICE.

KATERE POGOJE MORA IZPOLNJEVATI KANDIDAT, KI ŽELI PRIDOBITI CERTIFIKAT NPK ZA POMOČNIKA NATAKARJA?

 • starost najmanj 18 let,
 • opravljena osnovnošolska obveznost,
 • zdravniško potrdilo, da ni zdravstvenih ovir za pridobitev poklicne kvalifikacije


KAKO KANDIDATI DOKAZUJEJO IZPOLNJEVANJE POGOJEV?
Vsak kandidat s pomočjo svetovalke pripravi zbirno mapo ali portfolijo. Ta vsebuje:

 • prijavnico v postopek preverjanja in potrjevanja NPK POMOČNIK NATAKARJA
 • europass življenjepis
 • fotokopijo osebnega dokumenta
 • fotokopijo poročnega lista (pri spremembi priimka)
 • fotokopijo zadnjega spričevala
 • fotokopijo potrdila o opravljenem usposabljanju za pomočnika natakarja
 • fotokopije potrdil o dodatnih usposabljanjih, ki se nanašajo na delo v gostinstvu
 • referenčna pisma delodajalcev
 • slikovno, avdio- ali video-gradivo, ki dodatno dokazuje usposobljenost kandidata.


PRAKTIČNO PREVERJANJE IN POTRJEVANJE USPOSOBLJENOSTI
Kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje, se lahko udeleži preverjanja znanja pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. Preverjanje poteka praktično z zagovorom.


PRIPRAVE NA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK
Z
asavska ljudska univerza na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti, izvaja 62-urno USPOSABLJANJE ZA POMOČNIKA NATAKARJA, ki obsega naslednje vsebinske sklope:

 • osnove gostinstva
 • postrežba
 • komunikacija

Usposabljanje vključuje teoretični del in praktični pouk. Za uspešno dokončanje programa, morajo udeleženci opraviti praktični preizkus znanja z ustnim zagovorom ali pisnim izpitom.

PRIJAVA V PROGRAM

Mateja Pistotnik, mag. posl. ved Informacije: Mateja Pistotnik, mag. posl. ved
Tel.: 03 56 55 123
E-pošta: mateja.pistotnik@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje