ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
10.06.2019

Na Zasavski ljudski univerzi Zagorje bo v petek, 5. 7. 2019, tradicionalna svečana podelitev spričeval ob zaključku šolskega leta vsem udeležencem osnovne šole, srednješolskih in poklicnih programov.

Vtisi in mnenja
16.04.2019

Želja vključiti se v program NPK maser je bila na mojem seznamu že nekaj časa. Da je program brezplačen, je dodatna bonus točka, ki pomaga pri uresničevanju mojih želja in ciljev. Pohvalila bi predvsem organizacijo, predavateljico in dobro vzdušje na tečaju.

Koristne povezave
Pomočnik natakarja

Vas zanima zanimiv in dinamičen poklic? Želite delati v gostinstvu, pa nimate ustreznih znanj in izobrazbe?

LAHKO SI PRIDOBITE POKLIC POMOČNIKA NATAKARJA!

Za Vas organiziramo na Zasavski ljudski univerzi usposabljanje ter preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije POMOČNIK/POMOČNICA NATAKARJA/NATAKARICE.

KATERE POGOJE MORA IZPOLNJEVATI KANDIDAT, KI ŽELI PRIDOBITI CERTIFIKAT NPK ZA POMOČNIKA NATAKARJA?

 • starost najmanj 18 let,
 • opravljena osnovnošolska obveznost,
 • zdravniško potrdilo, da ni zdravstvenih ovir za pridobitev poklicne kvalifikacije


KAKO KANDIDATI DOKAZUJEJO IZPOLNJEVANJE POGOJEV?
Vsak kandidat s pomočjo svetovalke pripravi zbirno mapo ali portfolijo. Ta vsebuje:

 • prijavnico v postopek preverjanja in potrjevanja NPK POMOČNIK NATAKARJA
 • europass življenjepis
 • fotokopijo osebnega dokumenta
 • fotokopijo poročnega lista (pri spremembi priimka)
 • fotokopijo zadnjega spričevala
 • fotokopijo potrdila o opravljenem usposabljanju za pomočnika natakarja
 • fotokopije potrdil o dodatnih usposabljanjih, ki se nanašajo na delo v gostinstvu
 • referenčna pisma delodajalcev
 • slikovno, avdio- ali video-gradivo, ki dodatno dokazuje usposobljenost kandidata.


PRAKTIČNO PREVERJANJE IN POTRJEVANJE USPOSOBLJENOSTI
Kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje, se lahko udeleži preverjanja znanja pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. Preverjanje poteka praktično z zagovorom.


PRIPRAVE NA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK
Z
asavska ljudska univerza na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti, izvaja 62-urno USPOSABLJANJE ZA POMOČNIKA NATAKARJA, ki obsega naslednje vsebinske sklope:

 • osnove gostinstva
 • postrežba
 • komunikacija

Usposabljanje vključuje teoretični del in praktični pouk. Za uspešno dokončanje programa, morajo udeleženci opraviti praktični preizkus znanja z ustnim zagovorom ali pisnim izpitom.

PRIJAVA V PROGRAM

Mateja Pistotnik, mag. posl. ved Informacije: Mateja Pistotnik, mag. posl. ved
Tel.: 03 56 55 123
E-pošta: mateja.pistotnik@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje