ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
10.06.2019

Na Zasavski ljudski univerzi Zagorje bo v petek, 5. 7. 2019, tradicionalna svečana podelitev spričeval ob zaključku šolskega leta vsem udeležencem osnovne šole, srednješolskih in poklicnih programov.

Vtisi in mnenja
16.04.2019

Želja vključiti se v program NPK maser je bila na mojem seznamu že nekaj časa. Da je program brezplačen, je dodatna bonus točka, ki pomaga pri uresničevanju mojih želja in ciljev. Pohvalila bi predvsem organizacijo, predavateljico in dobro vzdušje na tečaju.

Koristne povezave
Računovodja (za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode)

PRIDOBITE CERTIFIKAT ZA SVOJE ZNANJE!

Za Vas organiziramo na Zasavski ljudski univerzi preverjane in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije RAČUNOVODJA/RAČUNOVODKINJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE.


POGOJI ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA:

  • starost najmanj 18 let,
  • srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba,
  • znanja iz računovodstva po katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Kandidati dokazila o izpolnjevanju pogojev zberejo v zbirni mapi (portfoliju), ki jo pripravijo ob pomoči svetovalke.


PRAKTIČNO PREVERJANJE IN POTRJEVANJE USPOSOBLJENOSTI

Kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje, se lahko udeleži praktičnega preverjanja znanja pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. Preverjanje se izvaja praktično z zagovorom. Na uspešnost kandidata pri praktičnem preverjanju z zagovorom vpliva njegovo upoštevanje knjigovodskih predpisov in standardov, pravilnost knjiženja poslovnih dogodkov in sestavo bilanc, razumevanje dokumentacije, spretnost komuniciranja in poznavanje etičnih načel in pravil računovodenja.


PRIPRAVE NA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE ZA NPK RAČUNOVODJE/RAČUNOVODKINJE

Za kandidate, ki so opravili osnovno usposabljanje ali imajo veliko računovodskih izkušenj, organiziramo 20-urne PRIPRAVE NA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK. Na pripravah dobijo kandidati napotke za uspešno opravljanje praktičnega dela preverjanja in vadijo naloge, ki jih lahko dobijo na preverjanju. Vsebine priprav:

  • evidentiranje opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev,
  • obračun plač,
  • evidentiranje zalog,
  • knjiženje stroškov,
  • davčni obračun.


PRIJAVA V PROGRAM

Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult. Informacije: Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel.: 03 56 31 191
E-pošta: valentina.uran@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje