ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
10.10.2018

V petek, 26. 10., ne zamudite vpisa v program bolničar in predšolska vzgoja.

Vtisi in mnenja
10.10.2018

Predavatelj Dušan Malić nam je odlično predstavil Excel. Pohvalno je seveda to, da mu nobeno dodatno vprašanje ni bilo odveč, vse nam je obrazložil ter pokazal tako, da ni potem bilo nobene nejasnosti več.·Posebej bi poudarila njegov odnos do udeležencev izobraževanja: je strokoven, profesionalen, potrpežljiv, dostopen in prijazen.

Koristne povezave
Socialni oskrbovalec na domu

Vas veseli delo z ljudmi? Radi pomagate drugim? Ste odprti do drugačnih, potrpežljivi in sočutni, komunikativni, natančni in pošteni?


LAHKO SI PRIDOBITE POKLIC SOCIALNEGA OSKRBOVALCA/SOCIALNE OSKRBOVALKE NA DOMU!

Za Vas organiziramo na Zasavski ljudski univerzi priprave ter preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije SOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU (SOND).

KATERE POGOJE MORA IZPOLNJEVATI KANDIDAT, KI ŽELI PRIDOBITI CERTIFIKAT NPK SOND?

 • starost vsaj 23 let,
 • končana osnovna šola,
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje) in
 • opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Ur. l. št. 52/95 s spremembami).


KAKO KANDIDATI DOKAZUJEJO IZPOLNJEVANJE POGOJEV?
Vsak kandidat s pomočjo svetovalke pripravi zbirno mapo ali portfolijo. Ta vsebuje:

 • prijavnico v postopek preverjanja in potrjevanja NPK SOND
 • življenjepis (europass in esejski)
 • fotokopijo osebnega dokumenta
 • fotokopijo poročnega lista (pri spremembi priimka)
 • fotokopijo zadnjega spričevala
 • fotokopijo potrdila o opravljenem verificiranem programu usposabljanja s področja socialne oskrbe
 • fotokopije potrdil o dodatnih usposabljanjih, ki se nanašajo na delo socialnega oskrbovalca
 • referenčna pisma delodajalcev, strank
 • slikovno, avdio- ali video-gradivo, ki dodatno dokazuje usposobljenost kandidata.


PRAKTIČNO PREVERJANJE IN POTRJEVANJE USPOSOBLJENOSTI
Kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje, se lahko udeleži preverjanja znanja pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. Neposredno preverjanje se izvaja na ocenjevalnem mestu (simulirano bivalno okolje uporabnika) v obliki praktičnega dela in zagovora.


PRIPRAVE NA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK SOND
Zasavska ljudska univerza na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti, izvaja 150-urno USPOSABLJANJE S PODROČJA SOCIALNE OSKRBE, ki obsega naslednje vsebinske sklope:

 • socialno oskrbovanje na domu,
 • uporabniške skupine in socialno vključevanje uporabnikov,
 • komunikacija,
 • osebna oskrba,
 • gospodinjska pomoč ter
 • praktično usposabljanje v Domu upokojencev v Trbovljah (75 ur).

Usposabljanje je verificirano pri Socialni zbornici Slovenije.


PRIJAVA V PROGRAM

Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult. Informacije: Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel.: 03 56 31 191
E-pošta: valentina.uran@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje