ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
10.06.2019

Na Zasavski ljudski univerzi Zagorje bo v petek, 5. 7. 2019, tradicionalna svečana podelitev spričeval ob zaključku šolskega leta vsem udeležencem osnovne šole, srednješolskih in poklicnih programov.

Vtisi in mnenja
16.04.2019

Želja vključiti se v program NPK maser je bila na mojem seznamu že nekaj časa. Da je program brezplačen, je dodatna bonus točka, ki pomaga pri uresničevanju mojih želja in ciljev. Pohvalila bi predvsem organizacijo, predavateljico in dobro vzdušje na tečaju.

Koristne povezave
SREDIŠČE ZA SVETOVANJE IN VREDNOTENJE ZNANJA ZAPOSLENIH ZASAVJE 2016-2022

SVETOVANJE IN VREDNOTENJE ZNANJA BREZPLAČNO ZA ZAPOSLENE

Zasavska ljudska univerza je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter je pridobila sredstva za delovanje Središča za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Zasavje 20162022, kar v praksi pomeni:

 • izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja po modelu ISIO, vključno s postopki ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja,
 • izdelavo analiz potreb po izobraževanju in razvoju kariere, izdelane načrte ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc ter nudenje poglobljene svetovalne podpore,
 • krepitev enake dostopnosti do svetovanja in vseživljenjskega učenja za različne starostne skupine zaposlenih, zlasti manj izobraženih,
 • povečano vključitev zaposlenih v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje ali potrjevanje kvalifikacij,
 • izboljšanje splošnih in poklicnih kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja ter zmanjševanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami na trgu dela,
 • sodelovanje s ključnimi deležniki v regiji.

KDO SE BO LAHKO VKLJUČIL V POSTOPKE?

Ciljna skupina so zaposleni, ki zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije.

KAJ BOMO POČELI?

 • Neposredno poglobljeno svetovanje za najmanj 720 zaposlenih v regiji. Število svetovanj oz. srečanj za posameznega udeleženca bo odvisno od potreb udeleženca, namena in obsega svetovanja.
 • Z udeleženci bomo opravili uvodni osebni razgovor, pridobili prve informacije, vzpostavili zaupen svetovalni odnos, identificirali bomo skrita znanja in potenciale udeleženca ter potrebe po nadaljnjem izobraževanju za karierni razvoj.
 • Dogovorili se bomo o obsegu, vsebini, namenu in terminskem poteku svetovanja ter izvajanju postopkov UVNPZ glede na potrebe udeleženca.
 • Svetovanje bo glede na analizo potreb po izobraževanju in razvoju kariere.
 • Pomoč pri prepoznavanju posameznikovih vrednot, lastnosti, potreb in ciljev, prednosti in pomanjkljivosti, sposobnosti, kompetenc in znanj.
 • Izvajanje postopkov UVNPZ in pripravo povratne informacije o vrednotenih znanjih in kompetencah.
 • Pomoč pri pripravi Europass življenjepisa ali drugih oblik življenjepisa
 • Pomoč pri zbiranju in urejanju različnih dokazil o izobrazbi, delovnih izkušnjah, znanjih in kompetencah udeležencev v portfolijo ali mapo osebnih dosežkov.
 • Predstavitev e-portfolija, ustvarjanje profila na e-portfoliju in oblikovanje e-portfolija.
 • Posredovali bomo informacije in svetovanje o možnostih izobraževanja, usposabljanja in pridobivanja certifikatov v regiji in širše.
 • Nudili bomo podporo pri vključitvi v izobraževanje, usposabljanje in certificiranje, pripravili načrt izobraževanja in razvoja kariere.


  Dejavnosti projekta SVZAP 2016-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
  Povezava EU skladi: http://www.eu-skladi.si

Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult. Informacije: Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel.: 03 56 31 191
E-pošta: valentina.uran@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje