• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno

Dvig digitalnih kompetenc (digi.komp)
                                                                                                                                          
 
Projekt: Dvig digitalnih kompetenc (digi.komp)
Program: Izobraževanje – krepitev človeških virov
Nosilec projekta: Zasavska ljudska univerza
Projektni partnerji:
Delavski dom Trbovlje https://dd-trbovlje.si/
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje http://www.kts-trbovlje.si/
Piksel https://piksel.no/


 
English version
 
Projekt Dvig digitalnih kompetenc – »Digi.komp« združuje Slovenske partnerje iz Zasavja – Zasavsko ljudsko univerzo, Delavski dom Trbovlje in Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje  in Norveškega partnerja PIKSEL Produksjoner na področju izobraževanja, kulture in umetnosti. Namen projekta je razvoj novih praks poučevanja in učenja za delo in življenje na področju digitalnih kompetenc ter izmenjava znanj in dobrih praks med slovenskimi in norveškim partnerjem.

Projekt Dvig digitalnih kompetenc »digi.komp« prenaša znanja digitalnih izkušenj v vsakdanje življenje. Ciljne skupine so izobraževalci vseh Zasavskih izobraževalnih institucij; uslužbenci občin in javnih zavodov; prostovoljci in člani društev; ter tudi drugi občani Zasavske regije ter širše zainteresirane javnosti. 

Z usposabljanjem multiplikatorjev se bo ustrezno usposobljeno osebje večalo, prav tako se bodo znanja predajala iz učiteljev na učence ter se v programih medgeneracijskega povezovanja spojila s širšo populacijo. Pomemben cilj operacije je sodelovanje med različnimi deležniki v izobraževanju na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter prenos znanja in tesno sodelovanje z institucijo z Norveške.

Lokalna - Zasavska skupnost in ciljne skupine tako pridobivajo strokovno podporo in mentorstvo pri zagotavljanju digitalnih rešitev tako na strokovnem in poklicnem področju kot tudi v vsakdanjem življenju.

Skozi projekt se na področju izobraževanja večajo kompetence učiteljev, izvajalcev usposabljanja, administrativnega osebja in oblikovalcev politik za uvajanje spretnosti za delo in življenje v 21. stoletju v izobraževanju in usposabljanju.

Preko institucionalnega sodelovanja v izobraževanju se vzpostavlja varno, ustvarjalno, odprto, interaktivno, inovativno in spodbudno učno okolje, v katerem se uporabljajo sodobni pristopi poučevanja in učenja. 

Splošna javnost, nevladne organizacije ter javna uprava pa so cilj drugega paketa izobraževanj, ki je namenjen povečanju digitalnih kompetenc organizacij in posameznikov. Ta del pomaga ljudem in organizacijam:
  • izboljšati njihovo storilnost,
  • pomaga premagovati strah pred novimi tehnologijam (od nastavljanja glasnosti na pametnem telefonu do uporabe mobilne spletne banke in drugih aplikacij),
  • obvladovati stres, katerega povzroča digitalno okolje,
  • pomaga ljudem prepoznavati lažne novice,
  • premagovati omejitve s tehnologijo.
 
Projekt Dvig digitalnih kompetenc (digi.komp) sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 261.000€. Namen projekta je Razviti nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje in izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju.

»Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovorna izključno Zasavska ljudska univerza in za njo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«
 
Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.
Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR.
 
Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR. Prednostna področja v tem obdobju so naslednja:
#1 inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;
#2 socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;
#3 okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;
#4 kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;
#5 pravosodje in notranje zadeve.

https://www.norwaygrants.org
https://www.norwaygrants.si/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/


 
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo
Matej Uduč, univ. dipl. soc.
031 617 478
matej.uduc@zlu.si
Matej Uduč,  univ. dipl. soc.


Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji