ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
10.06.2019

Na Zasavski ljudski univerzi Zagorje bo v petek, 5. 7. 2019, tradicionalna svečana podelitev spričeval ob zaključku šolskega leta vsem udeležencem osnovne šole, srednješolskih in poklicnih programov.

Vtisi in mnenja
16.04.2019

Želja vključiti se v program NPK maser je bila na mojem seznamu že nekaj časa. Da je program brezplačen, je dodatna bonus točka, ki pomaga pri uresničevanju mojih želja in ciljev. Pohvalila bi predvsem organizacijo, predavateljico in dobro vzdušje na tečaju.

Koristne povezave
Kaj ponuja VGC Zasavje?

VEČGENERACIJSKI CENTER ZASAVJE

www.vgc-zasavje.si

V januarju 2017 tudi v Zasavju vrata odpira Večgeneracijski center Zasavje, ki je eden izmed 15 slovenskih večgeneracijskih centrov, ki jih za obdobje petih let sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. Del sredstev za delovanje centra so zagotovile tudi lokalne skupnosti.

Namen VGC Zasavje je spodbujanje sodelovanja, povezovanja in vseživljenjskega učenja med različnimi generacijami prek izvajanja različnih brezplačnih aktivnosti: različna predavanja, programi računalništva in digitalne pismenosti, tečaji tujih jezikov, tečaji slovenščine za tujce, ustvarjalne in kreativne delavnice, delavnice za osebni razvoj in prosti čas, programi za krepitev starševskih kompetenc, bralne skupine, skupine za samopomoč, učna pomoč, počitniške aktivnosti za otroke, spoznavanje poklicev … Aktivnosti so namenjene različnim ciljnim skupinam, posameznikom in družinam, kot so: starejši, brezposelni, prejemniki socialnovarstvenih prejemkov, priseljenci, invalidi, otroci in mladi s posebnimi potrebami, osnovnošolci, dijaki …

Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna.

Mesečni koledar najdete TUKAJ!

Cilj programa je zagotovitev organizirane, kontinuirane in strokovno podprte dejavnosti za izmenjavo znanja in izkušenj, medsebojno učenje in druženje. S ponudbo in z izvedbo kakovostnih programov želimo ozaveščati in spreminjati prepričanja, ki jih ima družba še zlasti do starejših in staranja. Pomagati želimo vsem generacijam za lažje sobivanje tukaj in zdaj.

Z vključitvijo v programe bodo uporabniki širili in krepili socialno mrežo ter na ta način preprečevali socialno izključenost. S preventivnimi programi bomo predvsem starejše spodbujali k zdravemu in aktivnemu staranju ter tako prispevali k višji kakovosti življenja. Posebna pozornost bo namenjena medgeneracijskemu prostovoljstvu.

S tem na ZLU začenjamo novo zgodbo: naše poslanstvo – širjenje kulture vseživljenjskega učenja – prerašča v medgeneracijsko sodelovanje in socialno vključevanje še posebej ranljivih skupin v Zasavju.

Partnerja v projektu sta še Mladinski center Zagorje ob Savi in Mladinski center Hrastnik.

Dobra popotnica novemu projektu so znanje in večletne izkušnje, ki jih je ZLU nabirala v programu medgeneracijskega središča.

Celotna vrednost projekta: 673.447,19 €. Projekt sofinancirata Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v višini 574.999,99 €. Sredstva lokalne skupnosti 98.447, 20 €.

Trajanje sofinanciranja projekta od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021. Partnerji zagotavljajo izvajanja aktivnosti še 6 mesecev po zaključku sofinanciranja projekta.

Povezava EU skladi: http://www.eu-skladi.si

Anja Lenart, prof. ped. in soc. Informacije: Anja Lenart, prof. ped. in soc.
Tel.: 03 56 55 131
E-pošta: anja.lenart@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje