• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Brezplačno

Samoevalvacija


2009
V letu 2009 smo se vključili v projekt "Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO", ki je potekal na Andragoškem centru Slovenije ob uvajanju modela presojanja in razvijanja kakovosti v mreži vseh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.
Usposabljanje za vodje svetovalnih središč in svetovalce je obsegalo osem  celodnevnih delavnic, ki so nas vodile do izpeljave prve samoevalvacije. Najprej smo opravili analizo naše dejavnosti v letih 2007, 2008 in prvi polovici leta 2009. Uporabili smo metodo SWOT analize; dejavnost središča smo analizirali glede na prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti v notranjem in zunanjem okolju našega svetovalnega središča. SWOT analizo smo novembra 2009 nadgradili z anketiranjem naših svetovancev o zadovoljstvu s storitvami, ki jih nudimo. Na osnovi pridobljenih rezultatov smo pripravili samoevalvacijsko poročilo, kateremu je sledila izdelava akcijskega načrta za razvoj kakovosti.

2011
V letu 2011 smo izvedli drugo samoevalvacijo kakovosti. Tokrat smo pod drobnogled vzeli sodelovanje s strokovnimi partnerji v regiji. V ta namen smo opravili zgledovalni obisk v dveh svetovalnih središčih, v Mariboru in v Slovenj Gradcu, ter aktualne in potencialne strokovne partnerje povabili na fokusno skupino, kjer smo razpravljali o možnostih in ovirah pri medsebojnem sodelovanju na področju izobraževanja odraslih. Na podlagi zgledovalnih obiskov in fokusne skupine smo pripravili samoevalvacijsko poročilo za leto 2011 in akcijski načrt za razvoj kakovosti.

2013
Predmet samoevalvacije v letu 2013 so bili potencialni udeleženci oz. ciljne skupine ter informirane in promocija. Želeli smo na novo definirati prednostne ciljne skupine svetovalnega središča ter ugotoviti, ali aktivnosti informiranja in promocije svetovalnega središča dosežejo različne ciljne skupine v zasavski regiji. Samoevalvacijo smo izvedli z analizo dokumentacije, v katero smo vključili dokumente svetovalnega središča, osnutek regionalnega razvojnega programa ter različne demografske podatke za zasavsko regijo, ter metodo zgledovalnega obiska. Obiskali smo Svetovalno središče iz mreže ISIO v Kopru ter Mladinski center v Trbovljah. Na podlagi ugotovitev smo pripravili samoevalvacijsko poročilo za leto 2013 ter akcijski načrt kakovosti.
 
2017
Za predmet 4. samoevalvacije smo izbrali svetovalni proces. Osredinili smo se na trajanje svetovalnega procesa oz. ali je le-to prilagojeno svetovančevim potrebam ter na strukturiranost svetovalnega procesa, pri čemer nas je najbolj zanimala uporaba svetovalnih pripomočkov v procesu svetovanja. Pri izvedbi samoevalvacije smo uporabili metodo dokumentiranja, anketiranja strank in fokusne skupine, v katero so bile vključene svetovalke. Na podlagi ugotovitev smo pripravili samoevalvacijsko poročilo za leto 2017 in akcijski načrt kakovosti.

Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
03 56 31 191
valentina.uran@zlu.si
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.

Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Avtorji