• Trbovlje: 03 56 31 190
 • Zagorje: 03 56 55 120
 • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno

Pobeg k sreči | Escape to Happiness (KA2)


 

      

Pandemija COVID-19, oboroženi spopadi na evropskih tleh ter hitro spreminjajoča se družba so še dodatno poslabšali stiske ljudi na področju duševnega zdravja. Še posebej so bili izpostavljeni ljudje vseh starosti, ki so se že pred pandemijo soočali z določenimi težavami. Med ciljno publiko izobraževalnih programov za odrasle se nahajajo posamezniki, ki se soočajo s spremembami v različnih okoliščinah, kot so družinske, karierne in družbene okoliščine. Posebej težko se prilagajajo spremembam ljudje med 40. in 60. letom starosti. Slabo prilagajanje lahko privede do dvoma v lastne sposobnosti, kar lahko vpliva na udeležbo v različnih izobraževalnih programih za odrasle, tudi do predčasnega opustitve le-teh. Organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, se tudi po pandemiji še naprej soočajo s izzivi, kot so nemotiviranost udeležencev, slabši učinki na udeležence, predčasni odhod udeležencev ter stres izobraževalcev, ki se srečujejo s težavami pri doseganju zastavljenih ciljev.

V našem projektu se bomo spopadali z izzivi, ki so navedeni zgoraj. Naš cilj je razviti metodologijo za izobraževanje odraslih, ki bo pomagala krepiti občutek sreče med odraslimi. Za dosego tega cilja bomo ustvarili novo in zanimivo orodje - sobo pobega iz nezadovoljstva, ki bo del naše metodologije.

Metodologija bo na voljo vsem izobraževalcem odraslih in drugim sektorjem, kot so mladinski delavci, učitelji in svetovalni delavci. Uporabljali jo bodo lahko na začetku vsakega izobraževalnega programa, da bi med udeleženci vzpodbudili občutek vrednosti in zadovoljstva. To bo pripomoglo k boljši motivaciji udeležencev za naslednje korake izobraževalnega procesa, v katerega se bodo vključevali.

Trajanje projekta: 
december 2022–december 2024

Vizija 
Razvoj konceptov in metod izobraževanj odraslih, ki temeljijo na povrnitvi nasmehov v današnjih, negotovih časih.

Namen 
Razviti inovativne koncepte in metode izobraževanja, ki so posebej prilagojeni odraslim. Poudarek bo na razvoju socialno čustvenega učnega načrta, da bi se učeči odrasli na splošno počutili bolj zadovoljni sami s seboj! To bomo dosegli z usposabljanjem izobraževalcev, ki delajo s ciljno skupino, kako naj pristopijo k svojemu delu, da bodo ustvarjeni pogoji, za kakovostno izvedbo tako izobraževalnih vsebin, kot tudi za širše dobro počutje odraslih.

Cilji

S projektom Pobeg k sreči (bomo):

 • povečali motiviranost odraslih za vključevanje v formalne in neformalne izobraževalne programe za odrasle,
 • se bo povečala socialna interakcija med odraslimi,
 • povečali učinek izobraževalnih programov na udeležence izobraževanj in
 • usposobili izobraževalce (odraslih) za delo na tem področju. 

Projektni rezultati
V okviru projekta bomo razvili:
 1. Knjižica z zbranimi 30 najboljšimi praksami s področja spodbujanja občutka sreče pri odraslih
 2. Matrica veščin: Skills Matrix
 3. Soba pobega: Run to Happiness
 4. Vsebina za usposabljanje učiteljev
 5. Platforma za e-učenje

Spletna stran projekta: https://escapetohappiness.edukopro.com/

Partnerske organizacije
Nikolaja Bukovšek, mag. prof. soc. ped.
03 56 55 131
nika.bukovsek@zlu.si
Nikolaja Bukovšek, mag. prof. soc. ped.


Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji