• Trbovlje: 03 56 31 190
 • Zagorje: 03 56 55 120
 • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno

Regijska mreža Zasavje


Regijska mreža Zasavje je bila ustanovljena februarja 2019 v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«, ki ga izvaja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (https://www.zsss-zksd.si/). Cilj projekta je krepiti usposobljenost članov sindikata za učinkovitejše sodelovanje v procesih socialnega dialoga. Posebna pozornost je namenjena poznavanju ter uveljavljanju pravic zaposlenih na trgu dela, pridobivanju temeljnih in poklicnih kompetenc ter varovanju in ohranjanju zdravja članov sindikata.


V sodelovanju s svetovalnimi središči ISIO, ki ponujamo brezplačno svetovanje in pomoč odraslim pri osebnem in poklicnem razvoju, je bilo ustanovljenih 11 regijskih mrež. Ena od njih je tudi Regijska mreža Zasavje. Naloga Regijske mreže Zasavje je povezovanje in sodelovanje  sindikatov v podjetjih s svetovalnim središčem ISIO ter zagotavljanje optimalnih pogojev za razvijanje kompetenc članov sindikata in krepitev socialnega dialoga.

Regijska mreža Zasavje ponuja:

SVETOVANJE O IZOBRAŽEVALNIH MOŽNOSTIH

 • Zaposlene informiramo o izobraževalni ponudbi in jih motiviramo za vključitev v izobraževalne programe za krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc.
 • Spodbujamo in pomagamo pri načrtovanju izobraževanja ter odločitvi za izobraževanje.
 • Podpiramo jih pri vključevanju v izobraževanje.

UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA  ZAPOSLENIH
 • Pomagamo sistematično zbirati dokazila o kompetencah zaposlenih in opisati neformalno pridobljeno znanje.
 • Testiramo, preverjamo in vrednotimo znanja in spretnosti, ki so jih zaposleni pridobili izven šolskega sistema.
 • Nudimo pomoč pri predstavitvi delovnih izkušenj in izobraževalnih dosežkov v obliki elektronskega portfolia ali zbirne mape z učnimi in delovnimi dosežki.

SVETOVALNA PODPORA IN IZVEDBA PROGRAMOV ZA RAZVOJ IN KREPITEV  KLJUČNIH IN POKLICNIH KOMPETENC
 • sporazumevanje v tujem jeziku (angleščina, nemščina, italijanščina, slovenščina za tujce …)
 • digitalna pismenost (računalniška pismenost za odrasle, excel, digitalna znanja za vsakdanjo rabo, sos pri moderni tehnologiji …)
 • splošne kompetence (komunikacija in reševanje konfliktov, ohranimo zdravje in vitalnost, domača oskrba starejših – podpora svojcem, finančna pismenost, uporabna podjetniška znanja …);
 • poklicne kompetence - priprave in pridobivanje certifikatov (strokovni izpit iz Zakona o upravnem postopku, izpit iz slovenščine za tujce …).

Koordinator regijske mreže
Tina Polajnar 
03 56 55 125
tina.polajnar@zlu.si

Predstavnica OO ZSSS
Mateja Gerečnik
mateja.gerecnik@gmail.com
Tina Polajnar, prof. slov.
03 56 55 125, 030 366 778
tina.polajnar@zlu.si
Tina Polajnar, prof. slov.


Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji