• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno

Mobilnost 2013: Usposabljanje za trg dela

Zasavska ljudska univerza je bila na razpisu CMEPIUS-a izbrana za nosilko projekta mobilnosti Leonardo da Vinci, z nazivom USPOSABLJANJE ODRASLIH ZA POTREBE TRGA DELA. Enotedenska mobilnost je potekala v novembru 2013. Na njej je sedemnajst udeleženk, vodij izobraževanja odraslih, pridobivalo znanja in praktične izkušnje na področju zobraževanja in usposabljanja odraslih za potrebe trga dela. Udeleženke mobilnosti so se podrobno seznanile s konceptom delovanja, izkušnjami in rezultati različnih programov izobraževanja odraslih za potrebe trga dela v Berlinu. Na ta način so pridobile na praktičnih izkušnjah temelječa znanja, ki jim omogočajo uspešnejše načrtovanje in izvedbo različnih programov za odrasle na lastnih inštitucijah, povezanih s pridobivanjem poklicnih kompetenc in spretnosti.

Pridobljena znanja in spretnosti so neposredno povezani s področjem njihovega dela in posledično pokrivajo njihove potrebe, izražene pred izvedbo mobilnosti. Znanja so bila podana na načine, ki so spodbujali njihovo aktivno udeležbo, konstruktivno razpravo in sprotno umeščanje novih znanj v lasten kontekst dela na področju poklicnega izobraževanja odraslih. Obiski različnih inštitucij, ki se v Berlinu ukvarjajo z izobraževanjem za potrebe trga dela, so dali udeleženkam vpogled v sistem poklicnega izobraževanja v Nemčiji, še zlasti potek in izkušnje dualnega sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Udeleženke so se podrobno seznanile z izvajanjem in rezultati dualnega sistema. Poznavanje dualnega sistema, ki zagotavlja učinkovito povezovanje potreb gospodarstva in poklicnega izobraževanja, je glede na dejstvo, da je to ena od najšibkejših točk poklicnega izobraževanja v Sloveniji, ena od najpomembnejših pridobitev udeleženk na mobilnosti. Zaradi povečanega vpisa odraslih s posebnimi potrebami (kot so konkretno poklicno usposabljanje žensk v pretežno moških poklicih, vključevanje odraslih s slabše razvitimi splošnimi kompetencami v poklicno usposabljanje in motivacija odraslih osipnikov za vključevanje v poklicno izobraževanje) v programe za potrebe trga dela, je bilo pomembno tudi pridobivanje znanj in vpogleda v dobre prakse na tem področju.

Projekt je dosegel vse načrtovane cilje in zaradi učinkovitega upravljanja s sredstvi (iskanje najcenejšega prevoza, zmanjšani stroški organizacije mobilnosti) in sofinanciranja partnerskih inštitucij na mobilnost napotil 17 namesto 14 načrtovanih udeleženk. Z Zasavske ljudske univerze sta se mobilnosti udeležili Valentina Uran in ateja Pistotnik. Vse udeleženke so prejele dokument Europass mobilnost.

Utrinki z mobilnostiPridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji