• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno

UVNPZ Zasavje: 2012–2014

Zasavska ljudska univerza je ena izmed petnajstih izbranih izvajalcev na javnem razpisu, ki bo v obdobju od 2012 do 2014 izvajala projekt Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja v Zasavski regiji. Ponosni smo, da smo del te zgodbe, da bomo lahko sledili našemu poslanstvu: približevanje izobraževanja odraslim in širjenju kulture vseživljenjskega učenja v Zasavju.

Tako od januarja 2013 dalje deluje na ZLU Center za priznavanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj, kjer se lahko oglasite in skupaj s svetovalko opravite uvodni pogovor in dobite strokovno podporo pri izdelavi zbirne mape/portolija ali e-portfolija. Prav tako je mogoče strokovno svetovanje pri ugotavljanju in razvijanju ključnih kompetenc.

Vsak udeleženec, ki se bo vključil v postopek UVNPZ, bo dobil potrdilo z opisom svojih neformalnih znanj, izkušenj in kompetenc, ki so bile ovrednotene v postopku ugotavljanja neformalno pridobljenega znanja.

Do konca marca 2014 bomo v postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja vključili najmanj 38 posameznikov.

Kaj je vrednotenje znanja in kaj pomeni?

Odrasli znamo veliko več, kot si mislimo, saj znanje pridobivamo vse življenje na različne načine in v različnih življenjskih in delovnih situacijah. Takšno znanje je posameznikov zaklad in je nepogrešljivo dopolnilo k formalni izobrazbi, čeprav velikokrat ostaja skrito in ga ne prepoznamo kot pomembnega.

Neformalno pridobljeno znanje in izkušnje so vse spretnosti in znanja, ki si jih je posameznik pridobil kadar koli in kjer koli, in so pogosto pomembnejša od tistih, ki smo jih pridobili v šoli.

S postopki ugotavljanja in vrednotenja znanja bomo odraslim pomagali, da ugotovijo in dokumentirajo znanja, ki so jih pridobili zunaj šole, jim dajo ustrezno vrednost in jih uveljavljajo za potrebe potrjevanja znanja v postopkih certificiranja, nadaljevanja izobraževanja ali razvoja poklicne kariere.

Prednosti ovrednotenja neformalnega izobraževanja predstavljajo:
Hitrejšo pridobitev izobrazbe (dokončanje prekinjenega izobraževanje, sprememba smeri, nadaljevanje izobraževanja)
Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)
Razvoj poklicne kariere (večja zaposljivost in možnost spremembe zaposlitve)
Lažje sprejemanje odločitev na vseh življenjskih področjih (premislek o tem, kaj ste že dosegli in kaj si še želite, osebni in delovni razvoj)

Zakaj so v sodobni družbi pomembne ključne kompetence?

Kompetenca vključuje znanje, izkušnje in vrednote posameznika, da uspešno deluje pri delu, v osebnem življenju in v družbi. Države Evropske unije so sprejele v letu 2006 dogovor, da je v sodobni družbi za uspešno delovanje vsakega izmed nas pomembnih 8 ključnih kompetenc.

ZLU v skladu s trendi in ukrepi EU daje velik pomen neformalnemu izobraževanju in vrednotenju le-tega.

Več informacij o vrednotenju in priznavanju znanja in izkušenj odraslih, pridobljenih v različnih oblikah neformalnega in priložnostnega učenja, lahko pridobite tudi na spletnem portalu vpnz.acs.si.

Projekt je financiran iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada, zato je vključitev v projekt za udeležence brezplačna.Kontakt:

Valentina Uran (svetovalka): 03 56 31 191, valentina.uran@guest.arnes.si

Polona Trebušak (svetovalka) 03 56 55 125, polona.trebusak@guest.arnes.si

a

Več vsebin:

Postopek UVNPZ v praksi

E-portfolijo

Aktivnosti v projektu UVNPZ

Rezultati projekta UVNPZPridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji