• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno

Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016–2019

 

 

 

CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE (CPK) BREZPLAČNO ZA ZAPOSLENE

Zasavska ljudska univerza je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in pridobila sredstva za delovanje Centra za pridobivanje kompetenc Zasavje (CPK), kar pomeni v praksi številna brezplačna usposabljanja za zaposlene. Z vključitvijo v projekt smo naredili korak naprej v razvoju vseživljenjskega učenja v Zasavju. S programi centra CPK bomo povečali vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati njihove kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Naš cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi in starejši od 45 let.


KDO SE LAHKO VKLJUČI:

Ciljna skupina, ki se bo lahko vključevala v BREZPLAČNE programe usposabljanja, so zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Še posebej bomo pozorni na zaposlene ženske, starejše od 45 let, in kmete.


PONUDBA PROGRAMOV USPOSABLJANJA:

V letih 2016–2019 bomo skupaj s partnerji izvedli 86 usposabljanj iz naslednjih sklopov:

50-urni programi splošnega neformalnega izobraževanja (SNIO)
20-urni programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oz. certifikata
60-urni program Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
50-urni programi Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO)
programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (programi UŽU)


KATERE SO TEMELJNE KOMPETENCE
Kompetence (temeljne zmožnosti) so kombinacija znanja, spretnosti in veščin, odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Del kompetence predstavljajo tudi osebnostnih lastnosti posameznika, vrednote, motivacija, samopodoba, čustva, vzorci razmišljanja ipd. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujemo za osebno izpolnitev in razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev.


Evropski referenčni okvir določa osem ključnih kompetenc:

1) sporazumevanje v maternem jeziku,
2) sporazumevanje v tujih jezikih,
3) matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
4) digitalna pismenost,
5) učenje učenja,
6) socialne in državljanske kompetence,
7) samoiniciativnost in podjetnost ter
8) kulturna zavest in izražanje.

Ključne kompetence se štejejo za enako pomembne, saj vsaka od njih prispeva k uspešnemu življenju v družbi znanja. Poklicne kompetence ali zmožnosti so kompetence, ki jih posameznik potrebuje za uspešno delovanje na določenem poklicnem področju.


PARTNERJI KONZORCIJA

Zasavska ljudska univerza (nosilec projekta)
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Izobraževalni center Geoss d. o. o. Litija


Pri izvajanju projekta bomo sodelovali s partnerji in številnimi podjetji v regiji, ki so v času priprave projekta izkazali interes za sodelovanje: (Eti Elektroelement, d. d., Bartec Varnost, Forstek, KGL Litija, Strips, EVJ in ostalimi. Pri animaciji in promociji zaposlenih za vključevanje v usposabljanja nam bodo pomagale vse Območne obrtne zbornice Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, GZS Zasavje, RRA Zasavje, Razvojni center Srca Slovenije in drugi.


Dejavnosti projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016-2019 sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


Povezava EU skladi: http://www.eu-skladi.siPridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji