• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno

Projekt LAS 2018

Rezultat iskanja slik za partnerstvo las zasavje
Trajnostno naravnana ureditev zunanjosti šole z urbanimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem

Zasavska ljudska univerza (ZLU) sodeluje kot partner v projektu LAS: "Trajnostno naravnana ureditev zunanjosti šole z urbanimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem", katerega je na 2. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 prijavila dobila Občina Trbovlje v sodelovanju s partnerji: Zasavsko ljudsko univerzo, JP Komunalo Trbovlje d.o.o., Socios, zavod socialnih storitev in Čebelarskim društvom Trbovlje.

ZLU ima dolgoletne izkušnje in znanje z izobraževanjem odraslih, poleg tega smo tudi nosilec Večgeneracijskega centra in v zadnjih letih veliko energije in aktivnosti posvečamo delu z ranljivimi ciljnimi skupinami. Dodana vrednost projekta je, da se bo znanje urejanja urbanih vrtičkov oz. urejanja visokih gred, obrezovanja sadnega drevja prenašalo tudi na odrasle, predvsem pa na ranljive skupine (ženske, starejši, brezposelni, prejemniki socialnih transferjev, otroci priseljencev.., . Na ta način bodo imeli odrasli možnost, da se naučijo novih spretnosti in veščin, ki jim bodo koristile v vsakdanjem življenju, jih motivirala za delo, da si bodo lahko vsaj del hrane pridelali sami. Poleg tega bodo krepili socialno vključenost le teh ter medgeneracijsko sodelovanje in učenje.

Naša vloga v projektu je izobraževanje, ozaveščanje, zato bomo v skladu s prijavo v septembru in oktobru organizirali tri brezplačne delavnice s področja lokalne samooskrbe v vseh treh zasavskih občinah. Preko programov VGC Zasavje in TVU bomo zagotavljali trajnost projekta in izvajali delavnice s področja samooskrbe do leta 2023.

Izvedbo projekta sofinancirala Republika Slovenija in EU iz sredstev za regionalni razvoj. Projekt je vreden 112.627,63 , od tega je sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 51.187,02 , Občina Trbovlje: 60.306,91 partnerji: 1.133,70 €. Več o projektu si lahko preberete na povezavi: Besedilo za javno predstavitev operacije (dogodek 25. 7. 2018)

Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved
03 56 55 122, 031 617 391
polona.trebusak@zlu.si
Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved


Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji