• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno
12.01.2023

Oddajte svoj glas!

Z veseljem sporočamo, da se tudi mi letos potegujemo za naziv Naj prostovoljske organizacije zasavske regije 2022.
Glasujete lahko s poslanim SMS-om s ključno besedo ORG2 na številko 030 400 444.
Svoj glas lahko oddate od 12. do 25. 1. 2023.
Iz ene telefonske številke se upošteva samo en glas. SMS storitev ni dodatno zaračunana.
Hvaležni vam bomo za vsak izkazan glas zaupanja nam in našim prostovoljcem!

Zakaj oddati glas za Zasavsko ljudsko univerzo?

Zasavska ljudska univerza (ZLU) je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Osredotočamo se na izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje, ponujamo številne tečaje in delavnice na različnih področjih, kot so učenje jezikov, digitalno opismenjevanje, karierno svetovanje, dvig temeljnih kompetenc, pa tudi aktivnosti s področja umetnosti, zdravja, kulinarike in drugo. Naš cilj je spodbujati kulturno, socialno in osebnostno rast posameznikov ter skrbeti za njihov celostni razvoj. Tako na ZLU s kulturo vseživljenjskega učenja že več kot 62 let spreminjamo življenja ljudi vseh starostnih skupin na bolje. Spodbujamo večgeneracijsko sodelovanje in skrbimo za socialno vključevanje ranljivih skupin. Dosledno izkazujemo zavezanost našim temeljnim vrednotam (spoštovanje, odgovornost, strokovnost in predanost pozitivnemu vplivu na našo skupnost.

Prostovoljstvo je pomemben del delovanja ZLU. Prostovoljci so lahko osebe, ki želijo prispevati svoj čas in znanje ter pridobiti nove izkušnje in spoznanja. Lahko sodelujejo pri organizaciji in izvajanju različnih dejavnosti, kot so tečaji, delavnice, kulturne prireditve, izobraževalna srečanja in drugi dogodki. Prostovoljstvo na ZLU je odlična priložnost za vse generacije, da se aktivno vključijo v lokalno skupnost in prispevajo k njenemu razvoju ter krepitvi solidarnosti in medsebojne pomoči. S spodbujanjem prostovoljstva smo začeli v letu 2017, ko je se je začel projekt VGC Zasavje in  s to prakso vztrajno nadaljujemo. Naša ekipa prostovoljcev trenutno sestoji iz 19 aktivnih prostovoljcev in še nekaj prostovoljcev, ki se nam pridružijo ob posebnih priložnostih. Skupaj prispevajo nešteto ur svojega časa in energije za različne namene. V letih 2019, 2020 in 2021 je v projektu VGC Zasavje sodelovalo od 31 do 39 prostovoljcev. V tem obdobju so skupaj opravili 3.000 ur prostovoljnega dela – v letu 2019 je 39 prostovoljcev skupaj opravilo 1.162,5 ur, v letu 2020 je 31 prostovoljcev (kljub pandemiji) opravilo 667 ur, v letu 2021 pa je 33 prostovoljcev opravilo 1.171 ur prostovoljnega dela. Večina prostovoljcev je sodelovala že od začetka izvajanja projekta, vključeni pa so bili tudi prostovoljci iz tujine iz programa Erasmus+ Evropska solidarnostna enota. Tudi sodelovanje z ESE prostovoljci se je izkazalo za uspešno, saj so udeleženci krepili svoje socialne mreže in razbijali predsodke. 

Trenutno naši prostovoljci sodelujejo kot pomoč pri različnih aktivnostih in projektih, ki trenutno potekajo ali so potekali na ZLU. Med drugim so to: projekt Večgeneracijski center Zasavje, operacija VGC ZLU, Dvig digitalnih kompetenc (digi.komp), Kapital mladih, Tedni vseživljenjskega učenja (v okviru poteka tudi tradicionalna Parada učenja). Prostovoljci aktivno sodelujejo tudi v okviru ERASMUS+ projektov. Tu moramo še posebej omeniti dva projekta: Verižni eksperiment in Most to večkulturnega učenja in ustvarjanja. To sta projekta, ki brez pomoči prostovoljcev ne bi mogla biti izvedena. Oba temeljita na prenosu znanja in spretnosti starejših na mlajše generacije – verjamemo, da je potrebno spretnosti starejših po upokojitvi izkoristiti in starejše mobilizirati, na primer s prostovoljnim delom. Večgeneracijsko učenje kot odgovor na zgoraj navedene izzive je eno najpomembnejših sredstev za premagovanje razlik med generacijami. Pohvaliti se moramo tudi s tem, da je v letu 2021 Verižni eksperiment v vrtcu prejel srebrno priznanje za družbeno inovacijo, ki ga podeljuje GZS, Zasavska gospodarska zbornica. V decembru 2022 pa je Verižni eksperiment v vrtcu prejel prestižno in najvišjo nacionalno nagrado Jabolko kakovosti. ZLU je bila projektni partner, tako da je košček Jabolka kakovosti tudi naš.

Poleg naših prizadevanj v skupnosti, si prizadevamo tudi za to, da bi bila izkušnja naših prostovoljcev kar se da izpolnjujoča in prijetna za vse udeležence. Prostovoljcem ponujamo različne priložnosti za sodelovanje in poskrbimo, da jim zagotovimo potrebne vire in podporo, da so v svojih vlogah kar se da uspešni. Prostovoljci imajo na ZLU svojo mentorico, ki jim je na voljo za kakršnakoli vprašanja, dileme in pogovor. Prav tako zanje vsako leto organiziramo prednovoletno druženje v obliki povezovalne delavnice in neformalnega druženja. Kot dodano vrednost pa moramo omeniti tudi to, da ZLU v okviru Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije starejšim prostovoljcem ponuja mobilnost po državi in tudi zunaj meja naše države. V letu 2022 sta se dve prostovoljki udeležili enotedenskega izobraževanja v Istanbulu, v okviru projektov Most do večkulturnega izobraževanja in ustvarjanja ter Verižni eksperiment pa se je več starejših udeležilo mobilnosti na Cipru in na Hrvaškem.

Verjamemo, da smo zaradi kombinacije vpliva na skupnost in zadovoljstva prostovoljcev ena najboljših prostovoljskih organizacij na tem območju. Počaščeni bi bili, če bi prepoznali naša prizadevanja, da bomo še naprej spreminjali življenja ljudi okoli nas, nadaljevali s skrbjo za odličnost ponudbe in povezovanjem v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolij.
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji