• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno
24.04.2022

Ugotavljanje in vrednotenje znanja na Portugalskem

Svetovalke iz devetih ljudskih univerz v Sloveniji smo se od 28. marca do 2. aprila 2022 v okviru akreditacije ZISS (Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije) – Erasmus+ KA1 udeležile študijskega obiska na Portugalskem, kjer smo spoznavale tamkajšnje področje svetovanja in ugotavljanja ter vrednotenja znanja odraslih.

Na Portugalskem si zadnja leta zelo prizadevajo, da bi povečali kompetence in kvalifikacije odraslih ter s tem izboljšali zaposljivost, zmanjšali funkcionalno nepismenost in izboljšali ter približali izobrazbeno strukturo evropskemu nivoju. S tem namenom so leta 2016 ustanovili centre za kvalifikacije – Qualifica. Naloga udeleženca v centru Qualifica je, da napiše portfolijo – zgodbo svojega življenja z refleksijo. Portfolijo vsak zagovarja pred strokovno komisijo (STEAM), kjer dokaže tako splošno teoretične vsebine kot strokovno znanje in tako pridobi certifikat. Gre za nadgradnjo našega sistema NPK, saj posamezniku s tem postopkom omogočijo tudi nadaljnje formalno izobraževanje.

Ker smo svetovalke iz Slovenije želele spoznati tudi, kako teorija deluje v praksi, smo obiskale enega od centrov Qualifica (Vila Das Aves). Tam smo se podrobneje seznanile s katalogi znanj in opisniki kompetenc, s pomočjo katerih vrednotijo posameznikov portfolijo. Ugotovile smo, da je ena izmed splošnih kompetenc, ki jo na Portugalskem visoko vrednotijo, tudi aktivna vključenost v družbo. To se povezuje z zgodovino Portugalske, njenim prehodom iz avtoritarnega sistema v demokracijo. Slednje se odraža tudi v izobraževalnem sistemu in odnosu države ter civilne družbe do samega izobraževanja. V praksi smo odsev »aktivne demokracije« lahko opazile tekom obiska centra Qualifica, kjer je na nas močan vtis pustila tudi skupna pisarna ravnateljice centra in strokovnih delavcev.

Naša predavateljica Maria Antónia je poudarila, da se na vseh nivojih delovanja posebej osredotočajo na razvijanje kritičnega mišljenja, ki je po njenih besedah ključen element vseh kompetenc. Na to opozarjajo tudi z napisi in fotografijami velikih mislecev v prostorih šole.

S premišljenimi vprašanji, ki jih svetovalci načrtno pripravimo in prilagodimo posameznemu svetovancu, lahko dosežemo kritično mišljenje, kar je odlično izhodišče za načrtovanje postopkov vrednotenja. Vsi svetovalci razpolagamo z istimi vprašalniki, orodji in pripomočki, od naše inovativnosti in kritičnega pristopa pa je odvisno, kako bomo le-te uporabili. Inovativni svetovalec razume postopek svetovanja in vrednotenja kot aktivnost, v kateri je dovolj prostora za inovativne pristope vrednotenja, za razumevanje potreb svetovancev v povezavi s potrebami zunanjega okolja in za spodbujanje kritičnega mišljenja, s katerim svetovanci lahko vidijo in »poletijo dlje«.

Priporočamo ogled: Above & Beyond
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji