• Trbovlje: 03 56 31 190
 • Zagorje: 03 56 55 120
 • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno

Rezultati projekta

OBSEG SVETOVALNEGA DELA
Aktivnosti projekta Svetovanje za odrasle 2015 – Zasavje, ki je potekal od 20. 3. do 31. 10. 2015 je izvajala Valentina Uran v obsegu 80 % delovnega časa. V času trajanja projekta je na projektu opravila 1.050 delovnih ur.

V projekt smo vključili 99 odraslih, za katere smo izvedli 303 svetovalne storitve (za 93 strank smo izvedli najmanj 2 svetovalni storitvi).

Vsebina svetovanja:

 • Z vsakim udeležencem svetovanja smo izdelali osebni svetovalni načrt.
 • Udeležence smo v skladu z njihovimi oz. potrebami podjetja napotili v postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj za jezikovne kompetence: 15 se jih je vključilo v postopek vrednotenja sporazumevanja v slovenščini kot tujem jeziku, 21 v postopek vrednotenja sporazumevanja v angleščini, 8 v postopek vrednotenja sporazumevanja v nemščini ter 9 v postopek vrednotenja kompetence digitalna pismenost.
 • 21 udeležencem svetovanja smo pomagali pri urejanju dokumentacije v portfolijo oz. mapo kariernih dosežkov.
 • 5 udeležencem svetovanja smo pomagali ustvariti profil v aplikaciji e-portfolijo in jim posredovali navodila za oblikovanje elektronskega portfolija.

Za vsakega udeleženca svetovanja smo spremljali rezultate:

 • 50 % udeležencev svetovanja se je vključilo v neformalne oblike izobraževanja,
 • 14 % jih je pridobilo NPK,
 • 2 % sta pridobila drugo javno listino,
 • 1 udeleženec je dobil zaposlitev,
 • pri 32 % udeležencev svetovanja pa je bil rezultat nekaj drugega (večja aktivnost pri iskanju zaposlitve, vrednotenje jezikovne kompetence, izdelan portfolijo, motiviranje za vključitev v vseživljenjsko učenje...).

Ciljne skupine v projektu:

 • V projekt je bilo vključenih nekoliko več žensk kot moških, odstotek se ujema z deležem žensk oz. moških med odraslim prebivalstvom v Zasavju.
 • 36 % udeležencev projekta je bilo aktivnih odraslih, starih med 45 in 64 let, 16 % je bilo mladih do 24 let.
 • Skoraj 80 % udeležencev je imelo največ V. stopnjo izobrazbe. Od tega jih je imelo 12 % nedokončano ali dokončano OŠ in 29 % dokončano nižjo ali srednjo poklicno šolo.
 • 48 % udeležencev projekta je bilo zaposlenih, od tega 15 % v postopku izgube zaposlitve, 35 % udeležencev pa je bilo brezposelnih, od tega 17 % dolgotrajno brezposelnih.
 • Ranljive skupine: 25 % udeležencev projekta je bilo starejših zaposlenih (nad 45 let), 6 % je bilo starejših brezposelnih (50+), 7 % je bilo mladih, ki so izstopili iz rednega šolanja, 13 % je bilo migrantov.PARTNERSKO SODELOVANJE

Pri izvajanju projekta smo sodelovali s podjetji in zavodi, ki so na svetovanje napotili svoje zaposlene:

 • Steklarna Hrastnik d.d.: v projekt je bilo vključenih 7 zaposlenih, ki smo jim ovrednotili jezikovno kompetenco sporazumevanja v angleščini.
 • Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje: v projekt je bilo vključenih 8 zaposlenih, ki smo jim ovrednotili kompetenco digitalna pismenost.
 • Lafarge Cement d.d. Trbovlje: v projekt je bilo vključenih 13 zaposlenih, s katerimi smo izdelali osebne izobraževalne načrte.

V projektu smo sodelovali tudi s Centrom za socialno delo Zagorje in Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Trbovlje. Vloga partnerjev je bila spodbujanje in motiviranje odraslih za vključitev v svetovanje.OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Informacije o projektu smo objavili na podstrani projekta na spletni strani Zasavske ljudske univerze. Za namene promocije smo oblikovali logotip projekta ter letak.

Pri obveščanju javnosti smo sodelovali z lokalnimi mediji:

 • Projekt smo predstavili na Radiu Aktual Kum (4. 9. 2015 in 27. 10. 2015) in na lokalni televiziji ETV (začetek septembra).

Radio Aktual Kum, 4. 9. 2015 - 1. del, Radio Aktual Kum, 4. 9. 2015 - 2. del, Radio Aktual Kum, 27. 10. 2015,

 • Objavili smo prispevek o projektu v časopisu Zasavski tednik (27. 8. 2015).

Izvedli smo tudi 11 skupinskih predstavitev za različne ciljne skupine pri partnerjih ter predstavili projekt na Paradi učenja na stojnici ZLU in ISIO.

Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
03 56 31 191, 030 366 777
valentina.uran@zlu.si
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.


Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji