• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno

Učenje spreminja življenje

Točno leto dni je, odkar sem opravila izpit za oskrbovalko na domu. To, da sem se pri enainštiridesetih letih vključila v izobraževanje, mi je dodobra spremenilo življenje, pogled na marsikaj, še najbolj pa na ljudi. Toliko bolj se zavedam življenja okrog sebe in izzivov v različnih življenjskih obdobjih.

Sem mati že odraslih hčera, zato sem se zadnja leta veliko posvečala humanitarnosti, vedno sem bila pri roki vsakemu, ki me je potreboval. V izobraževanje sem na eni strani prišla negotova. Spraševala sem se, zakaj moram tako stara v šolo. Zaradi starosti sem bila prepričana, da sem težko zaposljiva. Hkrati pa sem bila zaradi svojih izkušenj prepričana, da imam vse znanje, ki ga potrebujem za pomoč ljudem.

Predavanj sem se z veseljem udeleževala, prakse še bolj. Spoznala sem nove ljudi, vsak izmed njih je imel drugačno šolo, znanje, delovne izkušnje … Kljub različnosti pa smo bili enakovredni v tem, da je bilo znanje, ki smo ga dobili, za vse novo. Stkala sem številna prijateljstva, saj nas je povezal isti cilj. Vsak dan sem se veselila pogovorov s sošolkami, z mentorji in učitelji. Seveda sem pridobila ogromno znanja. Vpijala vsem vsako besedo. Ni bilo pomembno samo, kaj si slišal, ampak, kako si to sprejel in premlel v sebi. Prej sem bila prepričana, da oskrbo lahko nudi vsak, usposabljanje pa mi je odprlo oči, da je pravilno in strokovno izvajanje nege pogojeno z ogromno vpitega znanja, pravilnega zaporedja opravljanja del, predvsem pa etike.

Po končanem usposabljanju sem se sicer usmerila v področje računovodstva, v številkah sem se odlično znašla. Ampak mi ni žal, da sem šla skozi vse to učenje. Zdaj prostovoljno pomagam dementni osebi in žanjem uspehe. Znanje oskrbovalke mi pride zelo prav, ker lahko stojim za vsem, kar delam. S pomočjo novega znanja pa sem pridobila tudi na samozavesti, kar mi je pomagalo, da sem našla pot iz osebnih problemov. Prvič v življenju se počutim sproščena in samostojna. Lahko rečem, da je prav to usposabljanje vplivalo na to, da danes živim kakovostnejše. Pozneje sem se udeležila še tečaja nemščine in usposabljanj v knjigovodstvu. Upam, da bom lahko še naprej pridobivala znanje. Vsaki ženski, ki se ne znajde v življenju, pa priporočam, da se vključi v kakšno izobraževanje, ker ji bo to pomagalo ceniti življenje, ki ga živi.

Enesa iz Trbovelj

PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji