• Trbovlje: 03 56 31 190
 • Zagorje: 03 56 55 120
 • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno

Izjava o skladnosti ZDSMA

DOSTOPNOST

Na Zasavski ljudski univerzi (ZLU) si prizadevamo, da bi bilo naše spletišče dostopno za vse uporabnike, zlasti pa tudi za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti, zato je spletišče usklajeno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA).


IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče 
Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:
 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona …),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • prilagajanje pisave in barvnih kontrastov (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

STOPNJA SKLADNOSTI

Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA) zaradi spodaj navedenih izjem.


Nedostopna vsebina na spletišču - ocena nesorazmernega bremena

Dostopnost spletišča https://www.zlu.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, zaradi prevelikega nesorazmernega bremena, skladno s 6. členom ZDSMA. 
Zasavska ljudska univerza ocenjuje, da bi za zavod nastale finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine velik. Prav tako je ZLU pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upoštevala tudi notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja ter postopa skladno z ZDSMA, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti.

Primeri takih vsebin so:
 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa (infromacije za udeležence, akti in navodila zavoda, letna poročila itd…),
 • različne kompleksne tabele s podatki/grafi (npr. poročila o kakovosti),
 • videoposnetki.

Poleg svojih vsebin, na spletni strani občasno objavimo tudi vsebine, ki jih pripravljajo druge inštitucije. Navedbe razlogov za njihovo nedostopnost ali omejeno dostopnost so objavljene na spletnih straneh inštitucij, na katerih je izvorno mesto njihovih objav.


Priprava izjave o dostopnosti
Ta izjava je bila pripravljena 21. 4. 2023 na podlagi samoocene.


Inšpekcijski pregled spletne strani

Inšpekcijskega pregleda spletne strani (Ministrstva za javno upravo, Inšpektorata za javni sektor) nismo imeli.  


Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin, lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču  kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA) in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov: info@zlu.si, ali po pošti na naslov: Zasavska ljudska univerza, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.


Izvršilni postopek
Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA), izvaja Inšpekcija za informacijsko družbo: MJU, Inšpektorat za javni sektor, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana; Inšpekcija za informacijsko družbo | GOV.SI. V primeru, da ugotovite odstopanja od določil lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni pošti na zgornji naslov ali po elektronski pošti na naslov: gp.ijs@gov.si.


Direktorica ZLU:
Polona Trebušak

Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji