• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Brezplačno

Svetovalec za kakovost

Svetovalec za kakovost 

Od leta 2011 na Zasavski ljudski univerzi deluje mag. Polona Trebušak kot ena izmed šestnajstih delujočih svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Usposobljena je za:

  • koordinacijo dela ter izpeljavo aktivnosti za zagotavljanja celovitega vodenja in spremljanja kakovosti,  
  • svetovalno delo o vprašanjih kakovosti (svetovanje vodstvu, učiteljem, udeležencem idr.),
  • uporabo metode kolegialnega presojanja pri svetovanju za kakovost.

Vloga svetovalca je spodbujati, svetovati in opozarjati na kakovost v izobraževalni organizaciji, medtem ko je odgovornost za kakovost v izobraževalni organizaciji v rokah zaposlenih in izvajalcev programov.

Svetovalec skrbi za razvoj kakovosti na ZLU in nenehno rast kakovosti izobraževanja s pomočjo sistematične strokovne podpore, ki jo nudi vodstvu, učiteljem in drugim strokovnim delavcem pri načrtovanju, izpeljavi in vrednotenju izobraževanja.

Projekt je financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.


NOVO
Portal Mozaik kakovosti
Priročnik o delu svetovalke za kakovost v izobraževanju odraslih

Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved
03 56 55 122
polona.trebusak@zlu.si
Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved


Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Avtorji