• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno
06.09.2023

Kakovost ustvarjamo tudi z zgledovalnimi obiski

V torek, 5. 7. 2023 smo zaposleni iz Zasavske ljudske univerze (ZLU) odšli na vsakoletni zgledovalni obisk, tokrat na Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica. Zgledovanje je odlična metoda, s katero podpremo naš notranji sistem kakovosti, poleg tega pa je povezovanje in izmenjeva dobrih praks in izkušenj med dvema podobnima in hkrati različnima zavoodma tudi priložnost za rast in razvoj strokovnih delavcev.
 
Zanimalo nas je predvsem njihovo delo na področju trajnosti. Celoten način delovanja LU  temelji na trajnostnih praksah, ki je postal njihov način življenja. Že vrsto let ze vozijo »zeleno«  z električnim avtomobilom, njhova stavba je obnovljena in opremljena po principih trajnosti (rekuperacija, električna vrata, pipe na dotik…), kar se da ponovno uporabijo,  odpadkov praktično nimajo, v učilnicah ni košev za smeti, na hodnikih so ločevalni kotički. Sadje in ostale produkte kupujejo pri lokalnih pridelovalcih tako, da so čimkrajše transportne poti, trudijo se za ohranjanje domačih obrti …
 
Predstavili so nam tudi njihove bogate izkušnje s področja izvajanja študijskih krožkov, dela s starejšimi v neformalnih programih. Sledila je izmenjava izkušenj med strokovnimi delavci o delu na področju svetovanja, še posebej kako na kakšen način pridobivamo svetovance, kako svetovanje povezujejo z drugimi dejavnostmi zavoda, se povezujejo z drugimi organizacijami v lokalnem okolju. Skupaj smo iskali načine za kako še boljše promovirati svetovalno  dejavnost. Seznanili smo se tudi z njihovim načinom dela na področju izvajanja osnovne šole in srednješolskih programov.
 
Po ogledu obnovljenih prostorov  so nam prijazno razkazali tudi  Center za starejše Metulj, ki v letu 2023 praznuje 15. obletnico delovanja. Namenjen je starejšim iz lokalnega okolja, jih spodbuja ter jim pomaga pri aktivnem preživljanju tretjega življenjskega obdobja. V centru se izvajajo redne tedenske aktivnosti in občasne aktivnosti, ki uporabnike vzpodbujajo k telesni aktivnosti, ustvarjalnosti in druženju.
 
Obe organizaciji namenjata veliko pozornosti, dela in časa skrbi za kakovost, saj imata zaposleni tudi svetovalki za kakovost. Kakovost vsega kar delamo je pomebna in je edina pot k zadovoljnim udeležencem in ugledu v okolju.  ZLU je v marcu 2023 prejela sklep komisija Andragoškega centra Slovenije o podaljšanju pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti za obdobje treh let od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2026, na kar smo ponosni in  daje nov zagon vsem prizadevanjem za razvoj kakovosti v zavodu.

Mateja Pistotnik, ZLU

PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji