• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno
30.09.2019

Povračilo in sofinanciranje šolnin

POVRAČILO ŠOLNIN
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je 31. 8. 2018 podaljšal Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni do 30. 9. 2022. Predmet javnega razpisa je povračilo šolnin do višine 2.500 € za vse programe srednješolskega izobraževanja ter za mojstrske, delovodske in poslovodske izpite. Vlogo za povračilo šolnin lahko oddajo odrasli, ki so imeli pred vpisom v izobraževanje zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo (oz. so z izobraževanjem pridobili izobrazbo, višjo od že dosežene) in so šolnino poravnali sami. Sofinanciranje lahko uveljavljajo od 1. 1. 2014 oz. od šolskega leta 2014/15 dalje. Razpis in razpisna dokumentacija so objavljeni na povezavi https://goo.gl/Dt493a.

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN
BREZPOSELNI-prijavljeni za ZRSZ

V marcu je bil objavljen prenovljen katalog ukrepov Aktivne politike zaposlovanja, skladno z njim je brezposelnim osebam prijavljenim na ZRSZ omogočena vključitev v formalne izobraževalne programe. Za več informacij se obrnite na svojega svetovalca/svetovalko na ZRSZ.

Odrasli, ki še niste zaključili srednje šole in razmišljate o vpisu za sezono 2019/2020 in ste samoplačniki, lahko informativno prijavo oddate na ZLU že v juniju. Na ZLU lahko dokončate programe trgovec, ekonomski, logistični tehnik ali se prekvalificirate v vzgojiteljico predšolskih otrok.

DOBRA NOVICA – Država vam po zaključku šolanja povrne stroške šolnine, preko Javnega razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Razpis je podaljšan do 2022.

Kdo je upravičen do povračila?
POZOR: Do sofinanciranja so upravičeni tudi vsi, ki si po končani srednji poklicni šoli pridobite nov poklic na ISTI ravni! (Primer: po končanem programu trgovec pridobite pridobite poklic bolničar)

V okviru svetovalne dejavnosti ISIO vam na Zasavski ljudski univerzi nudimo brezplačno pomoč pri oddaji vloge.

Informacije in kontakt:
valentina.uran@zlu.si, tel. 03 56 31 191.

 

PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji