• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno
18.09.2023

Skupaj v digitalni svet

V današnjem času je na voljo veliko različnih vsebin in storitev na internetu, ki lahko prinesejo številne koristi. Na primer, omogočajo nam hitrejše iskanje informacij, takojšen dostop do vsebin ter opravljanje različnih storitev preko interneta, ne glede na čas.

Veseli smo, da je Ministrstvo za digitalno preobrazbo odobrilo naš projekt SKUPAJ V DIGITALNI SVET, v okviru katerega bomo posameznikom omogočili, da pridobijo ključne digitalne kompetence, izboljšajo svojo zaposljivost, sledijo tehnološkemu napredku in se vključijo v digitalno družbo. Hkrati pa bomo zagotavljali enake možnosti vključitve za vse, ne glede na njihovo ozadje, ter s tem prispevali k digitalni inkluziji in razvoju sodobne družbe.

V okviru programov digitalne pismenosti bomo izvajali 2 vrsti programov:
osnovno digitalno usposabljanje in napredno digitalno usposabljanje v obsegu 10 pedagoških ur.

Ciljna skupina  so odrasli, ki so na dan prijave na neformalno izobraževanje stari 30 let ali več in so prebivalci RS, z usvojenimi osnovnimi digitalnimi kompetencami ali manj.

Z vsakim udeležencem bomo opravili uvodni pogovor, pred in po usposabljanju pa bo potrebno rešiti Europass standardizirani vprašalnik za digitalne kompetence. Pri izpolnjevanju bodo pomagale prijazne svetovalke. 


INFORMATIVNE PRIJAVE SPREJEMAMO TUKAJ


PROGRAM OSNOVNEGA DIGITALNEGA USPOSABLJANJA  - 10 ur


PROGRAM NAPREDNEGA DIGITALNEGA USPOSABLJANJA - 10 ur


Usposabljanja bodo potekala na štirih lokacijah, in sicer v Zagorju ob Savi, Trbovljah, Hrastniku in Dolu pri Hrastniku.

Kontaktna točka za pomoč in prijave:
Po telefonu:

Prek e-pošte:

Osebno:


*Prebivalec RS je v skladu z Zakonom o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16, 36/21 in 3/22 – ZDeb) državljan RS, ki ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje oziroma potrdilom o prijavi stalnega prebivanja ali s prijavljenim začasnim prebivališčem v RS.


 Financerji
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.«

PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji