• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno
12.12.2022

Študijski obisk na Norveškem / Study visit to Norway


V četrtek, 17. 11. 2022 so se slovenski predstavnikov treh zavodov - Zasavske ljudske univerze, Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje in Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje v okviru projekta Dvig digitalnih kompetenc - digi.komp odpravili na študijski obisk k projektnemu partnerju PIKSEL v Norveško mesto Bergen.


Projekt digi.komp, je financiran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Udeleženci so pridobili širok spekter novega znanja, ogledali smo si namreč SLATE - center za znanost učenja in tehnologije Univerze v Bergnu https://slate.uib.no/,  javno knjižnico v Bergnu https://bergenbibliotek.no/, VilVite https://www.vilvite.no/, znanstveni center, kjer se zabavajo otroci in izobražujejo učitelji ter se udeležili PIKSEL festivala PIKSELXX AI AI AI, ki ga je že dvajsetič zapored organiziral norveški projektni partner PIKSEL.

Po petih intenzivnih dneh izobraževanj smo se v ponedeljek, 21. 11. 2022 vrnili domov. Pridobljeno znanje bomo sedaj udejanjili v nove pristope k izobraževanju in izvajanju.

On Thursday, 17. 11. 2022 Slovenian partners of three institutions Zasavska ljudska univerza, zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje and Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje went for a study visit to its project partner PIKSEL to the Norwegian city of Bergen within the framework of the Raising digital competences project. 

Raising Digital Competences (digi.komp) project is co-financed by Norway through Norway grants and represents Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.

Atendees gained a wide sprectrum of new knowledge by visiting SLATE Centre for the Science of Learning & Technology, the public library in Bergen, Vilvite a science center where children have and teachers learn. They also attended the PIKSELXX AI AI AI festival organised by the Norwegian project partner PIKSEL for the 20th time in a row. 

After five intense days of learning we returned home on Monday, the 21st of November. The knowledge which was obtained will now be integrated into new approaches in teaching. 

Še nekaj fotografij:
And a couple photos:

znanstveni center VilVite / Vilvite science center

Predavanje v centru VilVite / Lectures at the VilVite
Predavanje v centru VilVite
center za znanost učenja in tehnologije Univerze v Bergnu - SLATE / Slate Centre for the Science of Learning & Technology

Utrinki iz izobraževanja na SLATE / A glimpse of the SLATE lecture


Delavnice in predavanja na festivalu PIKSELXX AI AI AI / Workshops and lectures at the PIKSELXX AI AI AI festivalSestanek projektnih partnerjev / Meeting of project partners

Skupna slika (minus Matej) in slika Bergna / Group photo  (sans Matej) and a photo of BergenPRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji