• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno
02.06.2023

Wonderland of Education: Games and Gamification

Izobraževalci odraslih smo se v okviru Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSSS) udeležili mobilnosti v projektu Erasmus+, Wonderland of Education: Games and Gamification (slov. Čudežna dežela izobraževanja: Igre in igrifikacija), ki je potekala v Istanbulu med 7. in 13. majem 2023.

Zakaj pa sploh igrifikacija (ang. gamification) in na igri temelječe učenje (ang. game-based learning)?

V zadnjem desetletju smo priča nenehnemu razvoju tehnologije in inovacijam na področju izobraževanja. Tradicionalne metode poučevanja postopoma izginjajo, saj se pojavljajo nove strategije, ki poudarjajo aktivno vključevanje in motivacijo učečih se. Tu se pojavita dva sodobna pristopa – igrifikacija in na igri temelječe učenje, ki se izkažeta kot izjemno učinkovita pri spodbujanju učenja in izboljšanju rezultatov. Kljub temu da se pojma zdita podobna, sta to dva različna, a sorodna, pristopa.

Igrifikacija (ang. gamification) je pristop, ki uporablja elemente igre v izobraževalnem okolju za spodbujanje učenja in angažiranosti odraslih. Vključuje uporabo igralnih mehanik, nagrad, tekmovanj, izzivov in dosežkov, ki odraslim omogočajo, da se učijo na interaktiven, zabaven in motivacijski način. Z vključevanjem elementov igre se doseže večje zanimanje, motivacija in angažiranost, kar vodi do boljšega učnega izkustva ter povečanja učinkovitosti in uspešnosti pri izobraževanju odraslih.

Na igri temelječe učenje (ang. game-based learning) je pristop k izobraževanju, ki vključuje uporabo računalniških iger ali igralnih elementov za spodbujanje učenja pri odraslih. Ta pristop združuje elemente igre, kot so izzivi, cilji, naloge, nagrade in tekmovanja, z učnimi cilji in vsebinami. To je v naprej pripravljena igra za učečega, s katero pritegnemo njegovo pozornost. Prav tako je to zahtevnejši pristop z vidika izvedbe, saj se poučevanja določenih predmetov ali teorij težje lotimo z dejansko igro in je za vpeljavo te metode potrebnega več truda ter inovativnosti.

Tečaj je imel zelo praktičen pristop, ki je združeval elemente teorije, skupinskega dela in razprav z izkustvenimi fazami, v katerih smo imeli udeleženci priložnost oblikovati svoje igre in se učiti iz neposrednih izkušenj. Naučeno bomo z velikim navdušenjem prenesli v svoje delo in tako popestrili izvedbe aktivnosti.

»Games are life itself. Sometimes we win and sometimes we lose.«

Več o našem izobraževanju in preostalih dogodivščinah si lahko preberete v blogu, ki smo ga vodili udeleženci mobilnosti Wonderland of Education: Games and Gamification.

PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji