• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno
28.03.2024

Zaključna konferenca digi.komp.konf


                                                                    Robotka EvaRobotka Eva

V času, ko digitalna transformacija oblikuje vsak vidik našega življenja, je bila zaključna konferenca projekta Dvig digitalnih kompetenc - digi.komp, kamenček v mozaiku pomembnih korakov k digitalni vključenosti in pismenosti. Projekt, ki se v svojem dvaindvajsetem mesecu zaključuje, je združil strokovnjake, institucije in navdušence z namenom, da bi digitalno znanje postalo dostopno in uporabno za vse.
 
Zaključno konferenca, katero je v torek,  19. 3. 2024 v Delavskem domu Trbovlje organizirala Zasavska ljudska univerza skupaj s projektnimi partnerji Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje in norveškim partnerjem Piksel Produksjoner, je bila vrhunec mesecev trdega dela in predanosti. Dogodek je zaznamovala prisotnost pomembnih govorcev, med katerimi so bili Minister za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksander Jevšek, župan Občine Trbovlje, mag. Zoran Poznič, in direktorica Zasavske ljudske univerze, Polona Trebušak. Njihove besede so poudarile pomen projekta za lokalno skupnost in družbo na splošno. Posebni gost, Tilen Artač, je poskrbel za lahkotno vzdušje, kar je dokazalo, da je učenje lahko zabavno in privlačno.

minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek
Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek

Župan Trbovelj mag. Zoran Poznič
Župan Trbovelj mag. Zoran Poznič

direktorica Zasavske ljudske univerze Polona Trebušak
Direktorica Zasavske ljudske univerze Polona Trebušak

 violončelist, imitator, satirik in televizijski voditelj Tilen Artač
 Violončelist, imitator, satirik in televizijski voditelj Tilen Artač

Digi.komp ni bil le združevanje partnerjev iz izobraževalnega, kulturnega in umetniškega sektorja, ampak je bil tudi simbol napredka v digitalnem izobraževanju. Njegov cilj, prenos digitalnega znanja v vsakdanje življenje, je ključnega pomena za doseganje digitalne vključenosti in omogočanja boljših priložnosti za vse dele družbe.
 
Ciljne skupine projekta obsegajo širok spekter udeležencev - od izobraževalcev zasavskih izobraževalnih institucij, starejših občanov, zaposlenih v občinah in javnih zavodih, do prostovoljcev, članov društev, starejših in širše zainteresirane javnosti.

Na konferenci so bili predstavljeni ključni dosežki projekta in inovativni pristopi pri razvijanju novih programov (digitalnega) izobraževanja. Ključnega pomena za uspeh teh delavnic je bilo neprekinjeno zbiranje in analiziranje povratnih informacij od udeležencev, kar omogoča stalno izboljševanje in prilagajanje vsebin. Ta iterativni proces razvoja omogoča, da delavnice ostajajo relevantne in učinkovite, pri čemer se posebna pozornost posveča odkrivanju in naslavljanju specifičnih potreb vsake ciljne skupine.

prikaz tehnologije NeRF, ki omogoča spreminjanje videoposnetka v 3D prostorski zajem scene
                                                                                     Prikaz tehnologije NeRF, ki omogoča spreminjanje videoposnetka v 3D prostorski zajem scene

 
V okviru projekta digi.komp smo pri razvoju delavnic uporabili inovativen pristop, ki združuje koncepte mikro in makro učenja, da bi zadovoljili raznolike potrebe naših ciljnih skupin. Mikro učenje predstavlja strategijo, ki udeležencem ponuja kratke, osredotočene mikro učne enote, namenjene hitremu pridobivanju večjega števila specifičnih veščin ali znanj. Ta metoda je idealna za usvajanje konkretnih digitalnih orodij in aplikacij, saj omogoča hitro aplikacijo in je prilagodljiva za učenje v dinamičnih okoljih. 

Makro učenje vključuje bolj poglobljeno in celostno obravnavo tem, kjer se udeleženci skozi daljše časovno obdobje seznanijo z večjim naborom funkcij in uporab digitalnih tehnologij. V tem primeru smo uporabili koncept modulov, kjer smo nabor znanja razdelili na manjše enote. Kombinirani pristop tako omogoča, da delavnice nudijo širok spekter znanj in veščin, od osnov digitalne pismenosti do napredne uporabe tehnoloških orodij, s čimer se zagotavlja, da so vsebine prilagojene in relevantne za vsakega udeleženca.

Ekipa digi.komp je izvedla več kot 100 delavnic, za več kot 40 društev, zavodov in organizacij. V okviru projekta je nastala biblioterapevtska svetovalnica, domoznanska zbirka in tako virtualna, kot tudi tiskana slikanica.
Delavnic digi.komp se je udeležilo več kot 500 oseb - od tega več kot 100 učiteljev, na samo zaključno konferenco pa je prišlo preko 150 ljudi, kar nakazuje kako velik vpliv je imel projekt.

Župan Trbovelj mag. Zoran poznič, župan Zagorja ob Savi Matjaž Švagan, direktorica Zasavske ljudske univerze Polona Trebušak, minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek
Župan Trbovelj mag. Zoran poznič, župan Zagorja ob Savi Matjaž Švagan, direktorica Zasavske ljudske univerze Polona Trebušak, minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek

Zaključek projekta digi.komp pa ne pomeni konca poti, ampak nov začetek. Izkušnje in znanje, pridobljeno tekom tega projekta, postavljajo temelje za iniciative in projekte, ki bodo še naprej širile digitalno pismenost med širšo populacijo. Znanje programov, razvitih v okviru projekta digi.komp, lahko že sedaj najdemo v projektu Temeljne kompetence Zasavje 2023–2029 in projektu Z razumevanjem nad dezinformacije (Beyond lack of Understanding, Beyond disInformation - BU.BI).

Predstavitve drugih zasavskih projektov tako obiskovalcem, kot predstavnikom ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj
Predstavitve drugih zasavskih projektov tako obiskovalcem, kot predstavnikom ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj
Predstavitve drugih zasavskih projektov tako obiskovalcem, kot predstavnikom ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj

 
Ponosni smo na to kar smo dosegli, in hvaležni za priložnost, ki nam jo je omogočil norveški finančni mehanizem (Norway Grants), saj smo lahko prispevali k digitalnemu napredku in opolnomočenju posameznikov, društev, zavodov in institucij.

ekipa digi.komp Ekipa digi.komp

Projekt Dvig digitalnih kompetenc – digi.komp predstavlja partnerstvo med slovenskimi ustanovami iz Zasavja – Zasavsko ljudsko univerzo, Zavodom za kulturo Delavski dom Trbovlje, Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje, ter norveškim partnerjem PIKSEL Produksjoner.

Namen projekta je razvoj novih praks poučevanja in učenja za delo in življenje na področju digitalnih kompetenc ter izmenjava znanj in dobrih praks med slovenskimi in norveškim partnerjem. Projekt, ki ga financira Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma se je začel 1. julija 2022 in se bo zaključil 30. aprila 2024.
Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

                                                                    
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji