• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno

Kreativnost, komunikacija in zdravje z roko v roki: oktober-december 2022

V okviru projekta Kapital mladih bomo izvedli program z naslovom Kreativnost, komunikacija in zdravje z roko v roki v obsegu 56 ur, z namenom pomoči otrokom in mladostnikom za večjo socialno vključenost oziroma integracijo v slovensko govorno okolje s poudarkom na psihofizičnem zdravju. Ponudili bomo delavnice, v katerih bomo zagotovili varen prostor.

Program je razdeljen na dva modula:
1. Ustvarjalne delavnice s področja likovne umetnosti kot način izražanja in sproščanja
Otroci bodo v ustvarjalnih delavnicah razvijali svojo umetniško žilico, ustvarjalno mišljenje in ročne spretnosti ter krepili komunikacijske ter socialne veščine. Spoznavali bodo likovno umetnost kot način izražanja in sproščanja. Preizkušali bodo različne materiale za likovno ustvarjanje; orodja in tehnike; likovni prostor in likovne elemente; likovno kompozicijo; barvni krog; mešanje barv; nevtralne barve; barvno ubranost (harmonijo). Iskali bodo različne načine, kako spontano pridemo do likovne ideje. Povezovali se bodo v skupino, ki temelji na izmenjavi izkušenj, iskanju ustreznih rešitev in kreativnih pogovorih.

Prek ustvarjanja z različnimi materiali bodo otroci razvijali svoj lasten likovni izraz, ozaveščali samozavedanje in s tem krepili samozavest. Seznanili se bodo s plastičnim oblikovanjem iz das mase kot kiparskim materialom.

2. Delavnice komunikacije in sproščanja za krepitev psihofizičnega zdravja
Otroci bodo prek druženja in igre spoznavali sebe, druge otroke v skupini in svoje okolje, sodelovali v timskih igrah. Prepoznavali bodo svoja močna področja in izboljševali šibkejša. Prek igre vlog bodo razvijali komunikacijo in konstruktivno reševali konflikte. Na ta način bodo izboljšali svojo samopodobo in tako pozitivno vplivali na svoje psihofizično zdravje. Preizkušali bodo različne vaje za lažje učenje ter energijske igre za boljšo koncentracijo.
 
V delavnicah bodo otroci izvajali različne sprostitvene tehnike (tudi tehniko Access bars) in se sproščali z gibanjem v naravi, izvajali bodo vaje za razvijanje ravnotežja ter ravnovesja v telesu. Poskušali bodo prepoznati in se zavedati svojih misli in občutkov, izrazili jih bodo tudi z različnimi likovnimi tehnikami, gibanjem in glasbo. Uporabljali bodo vsa svoja čutila in zaznavali svoje občutke. Tako se bodo opolnomočili za pravočasno zaznavanje stresa in samoobvladovanje le-tega.

 

 


Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji