ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
10.06.2019

Na Zasavski ljudski univerzi Zagorje bo v petek, 5. 7. 2019, tradicionalna svečana podelitev spričeval ob zaključku šolskega leta vsem udeležencem osnovne šole, srednješolskih in poklicnih programov.

Vtisi in mnenja
16.04.2019

Želja vključiti se v program NPK maser je bila na mojem seznamu že nekaj časa. Da je program brezplačen, je dodatna bonus točka, ki pomaga pri uresničevanju mojih želja in ciljev. Pohvalila bi predvsem organizacijo, predavateljico in dobro vzdušje na tečaju.

Koristne povezave
Svetovalec za kakovost

VKLJUČENOST V PROJEKT SVETOVALEC ZA KAKOVOST

V letu 2011 je Zasavska ljudska univerza pristopila k projektu Svetovalec za kakovost. Želeli smo nadgraditi znanje, ki smo ga pridobili v projektu POKI. Projekt je bil enoleten in je potekal pod strokovnim vodstvom Andragoškega centra RS. Njegov namen je bil usposobiti  svetovalca za kakovost. Tako je Polona Trebušak ena izmed šestnajstih delujočih svetovalcev za kakovost v Sloveniji. Redno se udeležuje strokovnih izpopolnjevanj omrežja svetovalcev za kakovost na ACS.

Usposobljena je za opravljanje naslednjih nalog:

  • koordinacijo dela ter izpeljavo aktivnosti za zagotavljanja celovitega vodenja in spremljanja kakovosti,  
  • svetovalno delo o vprašanjih kakovosti (svetovanje vodstvu, učiteljem, udeležencem idr.),
  • uporabo metode kolegialnega presojanja pri svetovanju za kakovost.

Vloga svetovalca je spodbujati, svetovati, opozarjati na kakovost v izobraževalni organizaciji, ni pa svetovalec odgovoren za kakovost v izobraževalni organizaciji.

Rezultati skupnega sodelovanja v projektu:

  • Usposobljena ena oseba za opravljanja svetovalca za kakovost.
  • Oseba, ki se je usposabljala za opravljanje nalog svetovalca za kakovost, se je udeležila štirih delavnic, namenjenih usposabljanju za delovanje svetovalca za kakovost v izobraževalni organizaciji.
  • Svetovalec za kakovost deluje v izobraževalni organizaciji.
  • Izdelana, sprejeta in natisnjena listina o kakovosti.
  • Dopolnjena spletna stran o kakovosti.

Namen slednjega je bil uvesti profesionalno delo za razvoj kakovosti na ZLU, nenehno rast kakovosti izobraževanja s pomočjo sistematične strokovne podpore, ki jo svetovalec nudi vodstvu, učiteljem in drugim strokovnim delavcem pri načrtovanju, izpeljavi in vrednotenju izobraževanja.

Projekt je financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.


Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved Informacije: Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved
Tel.: 03 56 55 122
E-pošta: polona.trebusak@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje