ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Napovedujemo
26.02.2017

Nacionalno odprtje TVU-ja 2017 bo 12. maja letos v Trbovljah!

Vtisi in mnenja
24.11.2016

NLP so vsebine, ki zajamejo človeka celostno. Zato se znanja, veščine pridobljene na treningu odražajo tako na osebnem kot profesionalnem nivoju.

Koristne povezave
CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE 2016–2019

CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE (CPK) BREZPLAČNO ZA ZAPOSLENE

Zasavska ljudska univerza je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in pridobila sredstva za delovanje Centra za pridobivanje kompetenc Zasavje (CPK), kar pomeni v praksi številna brezplačna usposabljanja za zaposlene. Z vključitvijo v projekt smo naredili korak naprej v razvoju vseživljenjskega učenja v Zasavju. S programi centra CPK bomo povečali vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati njihove kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Naš cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi in starejši od 45 let.

KDO SE LAHKO VKLJUČI:
Ciljna skupina, ki se bo lahko vključevala v BREZPLAČNE programe usposabljanja so zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Še posebej bomo pozorni zaposlene ženskam starejše od 45 let in kmete.

PONUDBA PROGRAMOV USPOSABLJANJA:
V letih 2016–2019 bomo skupaj s partnerji izvedli 86 usposabljanj iz naslednjih sklopov:

KATERE SO TEMELJNE KOMPETENCE
Kompetence (temeljne zmožnosti) so kombinacija znanja, spretnosti in veščin, odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Del kompetence predstavljajo tudi osebnostnih lastnosti posameznika, vrednote, motivacija, samopodoba, čustva, vzorci razmišljanja ipd. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujemo za osebno izpolnitev in razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev.

Evropski referenčni okvir določa osem ključnih kompetenc:
1) sporazumevanje v maternem jeziku,
2) sporazumevanje v tujih jezikih,
3) matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
4) digitalna pismenost,
5) učenje učenja,
6) socialne in državljanske kompetence,
7) samoiniciativnost in podjetnost ter
8) kulturna zavest in izražanje.

Ključne kompetence se štejejo za enako pomembne, saj vsaka od njih prispeva k uspešnemu življenju v družbi znanja. Poklicne kompetence ali zmožnosti so kompetence, ki jih posameznik potrebuje za uspešno delovanje na določenem poklicnem področju.

PARTNERJI KONZORCIJA
Zasavska ljudska univerza (nosilec projekta)
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Izobraževalni center Geoss d. o. o. Litija

Pri izvajanju projekta bomo sodelovali s partnerji in številnimi podjetji v regiji, ki so v času priprave projekta izkazali interes za sodelovanje: (Eti Elektroelement d.d., Bartec Varnost, Forstek, KGL Litija, Strips, EVJ in ostalimi. Pri animaciji in promociji zaposlenih za vključevanje v usposabljanja nam bodo pomagale vse Območne obrtne zbornice Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, GZS Zasavje, RRA Zasavje, Razvojni center Srca Slovenije in drugi.

Dejavnosti projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016-2019 sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje