ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
10.06.2019

Na Zasavski ljudski univerzi Zagorje bo v petek, 5. 7. 2019, tradicionalna svečana podelitev spričeval ob zaključku šolskega leta vsem udeležencem osnovne šole, srednješolskih in poklicnih programov.

Vtisi in mnenja
16.04.2019

Želja vključiti se v program NPK maser je bila na mojem seznamu že nekaj časa. Da je program brezplačen, je dodatna bonus točka, ki pomaga pri uresničevanju mojih želja in ciljev. Pohvalila bi predvsem organizacijo, predavateljico in dobro vzdušje na tečaju.

Koristne povezave
ISIO – Svetovalno središče Zasavje

Svetovalno središče Zasavje

Na Zasavski ljudski univerzi od decembra 2002 izvajamo brezplačno svetovanje za odrasle po modelu ISIO ‒ informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih. Informiranje in svetovanje je namenjeno posameznikom in skupinam, in sicer pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po zaključenem izobraževanju.

V letu 2018 svetovanje na ZLU izvajamo v okviru dveh dejavnosti:

1. SVETOVALNO SREDIŠČE ZASAVJE je financirano iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (na podlagi javnega razpisa) in v manjšem obsegu iz sredstev občin ustanoviteljih ZLU Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik. Namen svetovalne dejavnosti je odraslim zagotoviti kakovostno, strokovno in celostno svetovanje, kot podporo njihovemu izobraževanju in učenju ter povečanje vključenosti v vseživljenjsko učenje, še posebej ranljivim ciljnim skupinam. Dejavnost je namenjena vsem odraslim (razen zaposlenim), predvsem pa brezposelnim, starejšim oz. upokojencem, priseljencem oz. migrantom, invalidom in osipnikom.

2. SREDIŠČE ZA SVETOVANJE IN VREDNOTENJE ZNANJA ZAPOSLENIH ZASAVJE 2016‒2022 (svetovanje za zaposlene) po javnem razpisu financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Svetovanje je namenjeno zaposlenim (še posebej starejšim zaposlenim nad 45 let, zaposlenim invalidom, priseljencem, kmetom in samozaposlenim), ki zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, predvsem pa spodbudo in motivacijo za izobraževanje oz. pridobivanje kvalifikacij. Cilj informativno svetovalne dejavnosti, ki vključuje tudi ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja zaposlenih, je prispevati k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje in izboljšanju kompetenc zaposlenih, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in manj usposobljenih.

Obe dejavnosti medsebojno povezujemo in izpeljujemo komplementarno, predvsem ko gre za promocijo svetovalne dejavnosti, usposabljanje svetovalcev, partnersko povezovanje in sodelovanje (skupno strateško partnerstvo) ter področje kakovosti.

Svetovalno središče Zasavje je del mreže 17 svetovalnih središč v Sloveniji, katerih delo strokovno koordinira Andragoški center Slovenije.

Svetovanje poteka:

    ·osebno: v prostorih Zasavske ljudske univerze v Trbovljah, vsak delovnik v dopoldanskem času (ob sredah do 17.00)

    ·po telefonu: 03 56 31 191

    ·na e-naslovu: isio.zasavje@zlu.si

    ·po dogovoru v svetovalnem kotičku zunaj sedeža dejavnosti

V Svetovalnem središču Zasavje vam bomo pomagali najti odgovore na vaša vprašanja in poiskati rešitve za vaše težave.

STORITVE SVETOVALNEGA SREDIŠČA SO BREZPLAČNE.


KAKOVOST V SVETOVALNI DEJAVNOSTI

DOGODKI

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

PARTNERJI

Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult. Informacije: Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel.: 03 56 31 191
E-pošta: valentina.uran@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje