• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno

Ocenite svoje digitalne spretnosti

Vas zanima, kakšne so vaše digitalne spretnosti in spretnosti reševanja matematičnih in besedilnih nalog v vsakdanjem življenju? Imate radi nove izzive? Vabimo vas, da rešite spletni vprašalnik za ocenjevanje spretnosti odraslih – SVOS.


Med leti 2014 in 2016 je bila Slovenija vključena v mednarodno raziskavo pismenosti odraslih PIAAC, ki je merila matematične, besedilne in digitalne spretnosti odraslih. V okviru raziskave so odrasli reševali različne naloge iz našega vsakdanjega osebnega in delovnega okolja. Slovenija se z rezultati raziskave ne more pohvaliti, saj se je uvrstila med države prav pri repu. Rezultati so pokazali, da ima v Sloveniji vsak četrti odrasel slabše spretnosti, kar še posebej velja za Zasavje. Hkrati so rezultati potrdili, imajo odrasli z višjimi spretnostmi več priložnosti za boljšo zaposlitev, višji dohodek, družbeno angažiranost, boljše zdravje in osebno zadovoljstvo. Dobra stvar pri zgodbi je, da spretnosti lahko izboljšamo. In Zasavčani si to tudi zaslužimo.

Slovenija se je, kot tudi nekatere druge države, odločila, da omogoči reševanje vprašalnika vsem odraslim v državi. Morda ste sodelovali v raziskavi PIAAC ali pa ste leta 2017 reševali pilotni vprašalnik. Žal vam nobeno od teh reševanj ni ponudilo možnosti vpogleda v vaše spretnosti. Zdaj pa je na voljo vprašalnik, ki vam ponudi osebno in zaupno povratno informacijo o tem, kakšne so vaše spretnosti. Kar potrebujete je osebni računalnik, brskalnik Mozilla Firefox, dve uri časa in žeton za vstop v vprašalnik. Reševanje vprašalnik lahko razdelite tudi na krajše etape.

Do vprašalnika dostopate preko vstopnega portala, kjer je vprašalnik tudi podrobneje predstavljen. Pred pričetkom reševanja lahko rešite tudi vzorčni test. Vprašalnik lahko rešite prek spleta kar od doma na svojem računalniku ali na Zasavski ljudski univerzi.  
 
Dodatne informacije in ŽETON dobite na lokalni SVOS točki na ZLU pri
Valentini Uranvalentina.uran@zlu.si, tel. 03 56 31 191, 030 366 777 in
Tini Polajnartina.polajnar@zlu.si, tel. 03 56 55 125, 030 366 778

Svetovalki Valentina in Tina vam nudita vso podporo pred in med reševanjem vprašalnika, pomagata pa vam tudi pri razlagi dobljenih rezultatov in pri pripravi načrta za izboljšanje spretnosti.
 
ZA DELODAJALCE IN DRUGE ORGANIZACIJE: Zakaj ne bi vprašalnik ponudili svojim zaposlenim oz. sodelavcem? Naši svetovalki vam bosta pomagali pri predstavitvi vprašalnika in tehnični izvedbi. V primeru, da vprašalnik reši več udeležencev, pa lahko pridobite tudi agregirane skupinske rezultate. S pomočjo vprašalnika tako pridobite informacijo o spretnostih vaših sodelavcev in načrtujete izobraževanja, s katerimi lahko skupaj temeljne spretnosti tudi izboljšate.
Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji