• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Brezplačno

Kako do certifikata

Pogoji za pridobitev certifikata

V postopek pridobitve NPK se praviloma lahko vključite, če: 

  • ste stari najmanj 18 let,
  • imate zaključeno najmanj osnovno šolo in
  • imate ustrezne delovne izkušnje in znanje.
Izjemoma se lahko v postopek pridobitve NPK vključite tudi mlajši od 18 let, ki vam je potekel status vajenca ali dijaka in imate ustrezne delovne izkušnje.

Pri NPK se upoštevajo tudi spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja ali s samoučenjem ipd. Ni pomembno, ali ste znanje pridobili na formalen ali neformalen način, šteje zgolj to, da znate opravljati naloge, zahtevane za določen poklic. 

Posebni pogoji za posamezni poklicni standard so določeni v katalogu strokovnih znanj in spretnosti

Sistem NPK je primeren za vas, če:
  • ste si skozi različne zaposlitve, hobije, interesne dejavnosti, domača opravila … nabrali veliko znanja in izkušenj, za katere nimate uradnega potrdila,
  • želite spremembe v karieri, saj vam sistem NPK omogoča relativno hitro in enostavno pot do novega poklica, 
  • že imate izobrazbo, saj s certifikatom NPK ne pridobite stopnje izobrazbe,
  • potrebujete uradno potrdilo, s katerim boste dokazovali svojo usposobljenost za opravljanje poklica.


Prijava 

Prijavite se lahko tukaj

Tudi če (še) ne izpolnjujete vseh navedenih pogojev, vas vabimo, da se obrnete na NPK svetovalko Valentino na Zasavski ljudski univerzi, ki vas bo spremljala skozi proces prijave, vas usmerjala pri zbiranju dokazil in oblikovanju zbirne mape ali portfolija. 

Zbirna mapa je obvezen del pridobivanja certifikata NPK in vključuje različne dokumente, s katerimi dokazujete izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev, dosežkov učenja, delovnih ali drugih izkušenj ter pridobljenih spretnosti in kompetenc.

Na našo svetovalko se lahko obrnete tudi, če vas zanima pridobitev certifikata za NPK, ki ga ne izvaja ZLU. 


Preverjanje in potrjevanje NPK

Zasavska ljudska univerza izvaja postopke preverjanja in potrjevanja NPK na organizacijski ravni, neposredno pa o potrjevanju kvalifikacij odloča tričlanska komisija, ki jo za vsako preverjanje določi Državni izpitni center. Komisija bo najprej pregledala vaše zbirne mape in si na podlagi njih ustvarila sliko o vas, o vaših formalnih in neformalnih delovnih izkušnjah, izobraževanju in usposabljanju ter preverila vstopne pogoje. Če bo potrdila izpolnjevanje le-teh, vas bo povabila na neposredno preverjanje, ki je lahko pisno, praktično in ustno.
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
03 56 31 191, 030 366 777
valentina.uran@zlu.si
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.


Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Avtorji