• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno

Začetna integracija priseljencev (ZIP)


»Izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)«
 
Naročnik:
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
 
Trajanje projekta: od 15. 6. 2023 do 30. 4. 2024 

 
Namen:
Učenje slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo RS. V proces učenja slovenskega jezika so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.
 
Tečaj je namenjen tujcem, ki niso državljani Evropske unije. Potrdilo za brezplačno udeležbo v programu pridobijo na upravni enoti kraja bivanja, kjer podajo zahtevek za brezplačno učenje slovenščine v skupnem obsegu največ 180 ur. 
 
Obvezni dokumenti za vključitev v program:
  • Originalno potrdilo, prejeto z upravne enote kraja bivanja na podlagi vloženega zahtevka za brezplačno udeležbo v programu. (Zahtevek ni ustrezno dokazilo.).
  • Veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list …).


Za prijavo v program pokličite 03 56 55 125 ali pišite na tina.polajnar@zlu.si.

POMEMBNO:
  • do 27. 10. 2023 pogoja znanja slovenskega jezika ni treba izpolnjevati;
  • od 28. 10. 2023 do 31. 10. 2024 se za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine polnoletnemu družinskemu članu zahteva udeležba v programu učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe na vstopni ravni oziroma enotnem programu na vstopni ravni;
  • obdobje od 1. 11. 2024 dalje, v katerem je pogoj znanja slovenskega jezika, je treba izpolnjevati: za družinske člane A1, za stalno prebivanje A2;
  • potrdilom, izdanim do 26. 4. 2023, poteče rok veljavnosti 26. 10. 2023, vključitev v program je mogoča z novim potrdilom; cena potrdila je 22,60 evra.


V programu se preverja in ocenjuje doseganje znanja, ki je opredeljeno s programom. Preverjanje poteka sproti in skozi celotno trajanje programa (pisni izdelki, govorni nastopi, povzetki, samoevalvacija znanja, vmesni testi, napredek posameznika in njegovo sodelovanje). V ta namen udeleženec tekom udeležbe v programu oblikuje osebno zbirno mapo, ki jo predavatelj oceni po zaključku začetnega modula in po zaključku nadaljevalnega modula.
V skladu z Uredbo o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/1258/16 in 70/21) – povezava na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5966, se ob zaključku programa izvede tudi interno preverjanje in ocenjevanje znanja (pisno in ustno). Interno preverjanje in ocenjevanje znanja ni enako kot opravljanje Izpita iz znanja slovenščine kot drugi in tuji jezik na različnih ravneh.
  
Udeleženec po končanem programu prejme javnoveljavno potrdilo o udeležbi.
 
Kdor izpolnjuje pogoj 80-odstotno prisotnosti na izobraževanju, lahko na pristojni upravni enoti zaprosi za potrdilo za brezplačno opravljanje Izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni (A1/B2).


Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji