• Trbovlje: 03 56 31 190
 • Zagorje: 03 56 55 120
 • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno

Nagradna igra Moč in radost učenjaPravila nagradne igre »Moč in radost učenja«
(časopis Moč in radost učenja, stran 7)

 1. Organizator nagradne igre
Organizator in izvajalec nagradne igre »Moč in radost učenja« je Zasavska ljudska univerza, Trg svobode 11 a, 1420 Trbovlje.

 1. Trajanje nagradne igre
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče do vključno 31. 10. 2019. Žrebanje nagrajencev bo v roku 14 dni po zaključku.
Nagradna igra poteka v časopisu Moč in radost učenja, stran 7.

 1. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija projektov organizatorja, pridobivanje kontaktov.

 1. Načini in pogoji za sodelovanje v nagradni igri
 • V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni Zasavske ljudske univerze in njihovi ožji družinski člani.
 • Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je tudi, da udeleženci soglašajo s Pravili nagradne igre »Moč in radost učenja.«

 1. Potegovanje za nagrado
 • Za nagrado se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili.
 • Dodatni pogoj za osvojitev nagrade je, da se  do trenutka žreba ni odkrila kršitev teh pravil s strani sodelujočega oziroma, da sodelujoči že tekom nagradne igre ni bil izključen.
 
 1. Žrebanje nagrajencev
 • Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorjev, 14 dni po zaključku nagradne igre

 1. Nagrade
 • 5x dežnik
 • 5x majica
 • 5x brisača za plažo
 • 5x torba

 1. Objava nagrajencev
 • Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletnih strani nagradne igre in v e-poštnih sporočilih nagradne igre, za kar od organizatorja ali izvajalca ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Dovoljujejo tudi objavo fotografije s podelitve nagrade na www.zlu.si.
 • Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani in Facebook strani najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre.

 1. Splošno o nagradah in nagrajencih
 • Nagrade ni mogoče zamenjati za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.
 • Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.
 • Nagrajencu bo nagrada izročena s strani organizatorja. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajenec obveščen s strani organizatorja po telefonu najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval v roku 30 dni od klica ali pa nagrade ne bo prevzel, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

 1. Uporaba in varovanje osebnih podatkov
Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).
Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljalec osebnih podatkov podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:
 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 • pošiljanje e-novic po e-pošti.


Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.
 • Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov info@zlu.si).
 
 1. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov info@zlu.si.

 1. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.


Datum objave teh pravil: 30. 8. 2019


Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji