• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Brezplačno

Usposabljamo se za kakovost

Delavnice v letu 2017


Delavnice v letu 2016

27. 10. 2016 - Izobraževalno srečanje organizacij nosilk zelenega znaka kakovosti, predstavitev novega Pravilnika o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe zelenega znaka kakovosti POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje).

Koristen seznam literature o kakovosti izobraževanja odraslih je TUKAJ.


Delavnice v letu 2015

7. april 2015, naslov delavnice: Vrednotenje in merjenje učinkov v izobraževanju odraslih (dr. Danijela Brečko),Andragoški center Slovenije

9. december 2015: Rezultati in učinki izobraževalnega dela, izobraževalnih dejavnosti ter projektov, Andragoški center Slovenije


Delavnice v letu 2014

26. marca 2014, naslov: Promocija izobraževanja odraslih kot kazalnik kakovosti. Z mag. Ladejo Godina Košir smo se pogovarjali predvsem o pomenu promocije, komunikaciji z javnostjo ter celostni grafični podobe v povezavi s kakovostjo.
Izpeljava skupne aktivnosti omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2014; Presojanje kakovosti animacije ali promocije v organizaciji. Na ZLU smo presojali področje animacije. Na podlagi načrta smo v juniju 2014 pripravili samoevalvacijsko poročilo področja animacije. Poročilo je pregledala kolegica zunanja presojevalka mag. Maja Zalokar iz B&B Kranj.

Posledice celovitega sistema zagotavljanja kakovosti na ZLU so: boljše razumevanje in večja urejenost procesov dela, večja transparentnost dela navznoter in navzven, sistematičen, celovitejši pristop k izboljševanju in razvoju, lažje soočanje s spremembami, dvig zaupanja in zadovoljstva deležnikov.

Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost je bila v decembru 2014.


Delavnice v letu 2013

Svetovalci za kakovost smo se na pobudo ACS sestali na prvem delovnem srečanju 10. aprila 2013. Pogovarjali smo se o omrežju svetovalcev za kakovost in njihovem delovanju v izobraževalnih organizacijah. Pregledali smo tudi kazalnike in standarde kakovosti v IO. Dogovorili smo se za izpeljavo skupne akcije svetovalcev za kakovost v letu 2013. Za lažje delo in komunikacijo med seboj smo dobili na uporabo spletno učilnico, ki jo ureja ACS.

Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost je bila 6. junija 2013 na ACS. Začeli smo z dogovorjenimi akcijami, in sicer z oblikovanjem strokovnega profila svetovalca za kakovost ter pravili delovanja v organizaciji in na nacionalnem omrežju. Prav tako smo v skupinah pristopili k prenovi in oblikovanju Listine kakovosti ali Izjave o kakovosti. V zadnjem delu smo spremljali videopublikacijo Priložnosti so! (program usposabljanja za brezposelne). Svetovalka za kakovost je do naslednjega srečanja pripravila strokovne podlage za izdelavo Izjave o kakovosti.

Tretja delavnica omrežja svetovalcev za kakovost je potekala 8. oktobra 2013. Strokovne sodelavke ACS so predstavile rezultate anketiranja o vlogi svetovalca za kakovost. Prav tako je bil predstavljen osnutek strokovnega profila svetovalca za kakovost v IO. V nadaljevanju je tekla beseda o pravilih delovanja svetovalcev tako v nacionalnem omrežju kot tudi v posamezni izobraževalni organizaciji. Dogovorili smo se o poteku skupnih aktivnosti, in sicer o pripravi listine oz. izjave o kakovosti.
Edina stalnica v življenju so spremembe in delo na lastni kakovosti nas nenehno spodbuja k spremembam. Imamo razvit celovit sistem vodenja kakovosti, zato bomo tudi v letu 2014 nadaljevali z uresničevanjem akcijskega načrta za razvoj kakovosti.

Usposabljanje z naslovom Zagotavljanje kakovosti-samoevalvacija je bilo 20. novembra 2013 na CPI Ljubljana. Udeležila se ga je svetovalka za kakovost.


Začetki- prva usposabljanja 2011

Prvo usposabljanje za kakovost je bilo na ACS 26. januarja 2011. Tema: Analiza sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji. Omenjena analiza je zajemala: umeščenost sistema kakovosti v dejavnosti izobraževalne organizacije, opredeljevanje kakovosti, presojanje kakovosti in razvijanje kakovosti.

Drugo usposabljanje je bilo na ACS 9. marca 2011, kjer smo se seznanili z načinom, postopki ter načrtom izpeljave kolegialnih obiskov. Preizkusili smo se tako v vlogah presojevalcev kot v vlogah koordinatorjev kolegialnega obiska. ZLU je bila izžrebana za kolegialno presojo, ki so jo 11. aprila 2011 v prostorih ZLU Zagorje izpeljale kolegice presojevalke iz LU Ajdovščina (Helena Furlan) in UPI LU Žalec (Marjana Rogel Peršič). S strani ACS je delo koordinirala glavna presojevalka Sonja Klemenčič. ZLU pa je bila izžrebana za kolegialni obisk na LU Ajdovščina. V času do izpeljave obiska, to je 12. maja 2011, smo vse tri izbrane presojevalke presojale samoevalvacijsko poročilo LU Ajdovščina in se po dogovorjenih merilih pripravljale na presojo.

Tretje usposabljanje je bilo na ACS 7. junija 2011, kjer smo se pogovarjali o izpeljanih kolegialnih presojah na posameznih izobraževalnih organizacijah, vtisih, izkušnjah ter dorekli pripravo poročil o presoji. Drugi del srečanja smo namenili aktivnostim za pripravo nove Listine kakovosti.

Četrto usposabljanje oziroma zadnje srečanje svetovalcev za kakovost je bilo 4. oktobra 2011. Na zaključnem srečanju projekta smo ovrednotili proces kolegialne presoje ter se pogovorili o načrtovanih izboljšavah kakovosti v posameznih izobraževalnih organizacijah. Dogovorili smo se o nadaljnjem delu in aktivnostih ter vlogi svetovalca za kakovost po končanem projektu. Projekt se je zaključil v decembru 2011, delujoči svetovalci za kakovost pa nadaljujejo s svojim delom v organizacijah. Polona Trebušak je pridobila potrdilo in naziv Svetovalec za kakovost ter tako postala ena izmed šestnajstih delujočih svetovalcev za kakovost v Sloveniji.

Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved
03 56 55 122
polona.trebusak@zlu.si
Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved


Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Avtorji