• Trbovlje: 03 56 31 190
 • Zagorje: 03 56 55 120
 • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno

Postopek UVNPZ v praksi

UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA - UVPNZ Zasavje

Potek postopka v praksi in rezultati

Zasavska ljudska univerza bo v obdobju od 2012 do 2014 izvajala projekt Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja v Zasavski regiji.

Cilji uvajanja modela UVNPZ Zasavje:

 • povečanje prilagodljivosti podjetij,
 • povečanje zaposljivosti posameznikov,
 • dvig ravni izobrazbene strukture in uveljavljanje koncepta vseživljenjskega učenja.
 •  

Ciljne skupine:

 • zaposleni na nižje vrednotenih delovnih mestih,
 • brezposelni,
 • delovni invalidi.

Kaj je neformalno znanje?
Neformalno pridobljeno znanje in izkušnje so vse spretnosti in znanja, ki si jih je posameznik pridobil kadarkoli in kjerkoli, in so pogosto pomembnejša od tistih, ki smo jih pridobili v šoli.

Kako bo potekal postopek v praksi?
Postopek vrednotenja in priznavanja neformalnega znanja poteka po dogovorjenih korakih in načelih ter je za udeležence brezplačen.

 • Kandidat se bo oglasil pri nas na uvodni pogovor, kjer mu bomo predstavili sam postopek, izpolnil bo prijavo, opredelili bomo namen vrednotenja neformalnega in priložnostnega znanja (izobraževanje, zaposlovanje). Nato se bomo pogovorili o njegovih željah, interesih, ciljih in potrebah. Spodbudili ga bomo, da razmisli tudi o znanjih in izkušnjah, ki si jih je pridobil priložnostno. Predstavljen mu bo portfolijo in (e-portfolijo) ter metode oz. orodja za merjenje ključnih kompetenc.
 • V nadaljevanju postopka Ugotavljanje in vrednotenje neformalnega znanja (dokumentiranje, vrednotenje, preverjanje) bomo skupaj s kandidatom zbirali dokazila o njegovem znanju, izkušnjah, spretnostih in kompetencah. Omenjene ključne in poklicne kompetence bomo v procesu svetovanja ugotavljali in vrednotili z različnimi orodji, kot so: e-portfolijo, izdelava osebne mape, uporaba različnih metod za samoevalvacijo kompetenc (npr. biografska metoda, izobraževalna biografija ipd.), opisniki izbranih ključnih kompetenc, orodja za vrednotenje poklicnih kompetenc, vprašalnik za merjenje ključnih kompetenc, npr. učenje učenja, digitalna pismenost, načrtovanje kariere, kompetence vsakdanjega življenja, samoocenjevalne lestvice znanja tujih jezikov (SEJO), EUROPASS življenjepis, svetovalni pripomočki ISIO, opisi posameznih kompetenc na e-svetovanje, preglednica certifikatov in drugo.
 • Potrjevanje in zaključek postopka: na podlagi vse dokumentacije, ki jo bomo pripravili in zbrali v postopku, bomo posamezne učne dosežke potrdili in izdali potrdilo.

Rezultat postopka: Za kandidata bo narejen klasični porfolijo oz. e-portfolijo. Vsi kandidati bodo dobili potrdilo z opisom neformalnega znanja, izkušenj in kompetenc, ki so bile ovrednotene, in o možnostih uporabe pri nadaljnjem potrjevanju znanja, udeležbi v nadaljnjem izobraževanju in pri zaposlovanju.

Svetovalec za vrednotenje

 • Svetovalec za vrednotenje z nasveti, informacijami vseskozi pomaga in vodi kandidata skozi celoten postopek.
 • Pomaga opredeliti namen vrednotenja (izobraževanje, zaposlovanja, načrtovanje kariere).
 • Predstavi in pomaga pri izdelavi klasične zbirne mape (portfolijo) in e-portolijo.
 • Uporablja orodja in metode za merjenje ključnih kompetenc kandidata.
 • Izda potrdilo na ravni projekta.
 • Svetuje kandidatu glede vključitve v nadaljnje izobraževanje.

Kaj je porfolijo?

Portfolijo je zbirka dokumentov, ki dokazujejo posameznikovo formalno in neformalno pridobljeno znanje ter z delom pridobljene poklicne kompetence, ki se lahko vrednotijo v postopku potrjevanja poklicne kvalifikacije, lahko pa tudi pri nadaljnjem izobraževanju. Je urejena mapa z dokazili in s podatki, ki se nanašajo na kandidata.

Sestavine porfolija:

1. PREDSTAVITEV KANDIDATA (osebni podatki in življenjepis (CV), vsa formalna dokazula o izobraževanju in usposabljanju ter pregled delovnih zaposlitev)

2. PREGLED DELOVNIH IZKUŠENJ

3. PODATKI O UDELEŽBI NA USPOSABLJANJIH

4. DRUGA DOKAZILA IN REFERENCE

e-portfolijo

KLASIČNI PORTFOLIJO - IZGLED

klasik

ORODJA ZA MERJENJE KLJUČNIH KOMPETENC

 • Pripomoček za samoevalvacijo kompetenc kandidata (biografska metoda)
 • Vprašalnik za merjenje kompetenc vsakdanjega življenja
 • Protokol za opazovanje kompetenc na delovnem mestu
 • Vprašalnik za vrednotenje kompetence digitalna pismenost
 • Orodje za merjenje kompetence načrtovanja kariere
 • Orodja za merjenje kompetence učenje učenja
 • Opisniki za izbrane 4 ključne kompetence (v pripravi na ACS)
 • Orodja za vrednotenje poklicnih kompetenc (v sodelovanju z izbranimi podjetji)
 • E - PORTOLIJO
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
03 56 31 191, 030 366 777
valentina.uran@zlu.si
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.


Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji