• Trbovlje: 03 56 31 190
 • Zagorje: 03 56 55 120
 • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno

Rezultati projekta UVNPZ

USPOSABLJANJE SVETOVALK oz. SVETOVALCEV
V letu 2013 sta se za svetovanje v postopkih UVNPZ usposabljali dve svetovalki: Valentina Uran in Polona Trebušak. Udeležili sta se temeljnega usposabljanja v obsegu 24 ur in štirih nadaljnjih izpopolnjevanj v skupnem obsegu 32 ur. Za informiranje v postopkih UVNPZ se je usposabljala tudi Mateja Pistotnik. V letu 2014 sta se temeljnega usposabljanja za svetovalce v postopkih UVNPZ udeležila še Mateja Pistotnik in Tone Bezgovšek.


OBSEG SVETOVALNEGA DELA
Na projektu je od oktobra 2012 do marca 2013 opravljala delo ena svetovalka v obsegu polovičnega delovnega časa. Svetovalno delo v projektu UVNPZ sta opravljali Valentina Uran in Polona Trebušak (od marca do konca maja 2013). Svetovalki sta skupaj opravili 1310 ur, od tega 116 v letu 2012, 878 v letu 2013 in 316 v letu 2014.IZVAJANJE POSTOPKOV UGOTAVLJANJA IN VREDNOTENJA NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA
Izvedli smo postopke UVNPZ za 40 odraslih udeležencev.

 • Vsem udeležencem smo pomagali pri pripravi »klasičnih« portfolijev v papirni obliki, 15 udeležencev je izdelalo tudi elektronski portfolijo.
 • Udeležencem smo pomagali pri pripravi europass življenjepisa.
 • Z udeleženci smo ugotavljali in vrednotili temeljne zmožnosti: digitalno pismenost (34 udeležencev), načrtovanje kariere (21 udeležencev), samoiniciativnost in podjetnost (7 udeležencev) in učenje učenja (20 udeležencev).
 • Z udeleženci smo ugotavljali in vrednotili poklicne kompetence (4 udeleženci).
 • Vsem udeležencem smo ob zaključku izdali potrdilo o udeležbi v projektu in mnenje o vrednotenih kompetencah oz. zmožnostih.PARTNERSKO SODELOVANJE
Pri izvajanju projekta smo sodelovali z zasavskimi podjetji Fortuna Pil, Steklarna Hrastnik in ETI Izlake ter drugimi ustanovami, preko katerih smo javnost seznanjali s projektom in možnostjo vključitve.

 • Partnerje in strokovno javnost smo s projektom seznanili 14. 2. 2013 na javni predstavitvi, ki se je je udeležila tudi gostja Vera Mlinar z Andragoškega centra Slovenije.
 • Projekt in prednosti vrednotenja neformalno pridobljenega znanja smo 9. 4. 2013 predstavili na Posvetu z delodajalci, ki so ga organizirali Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Trbovlje, Gospodarska zbornica Slovenije in Območna zbornica Zasavje.
 • Pri seznanjanju javnosti s projektom smo sodelovali z Zavodom RS za zaposlovanje in Regionalnim centrom za razvoj: izvedli smo 15 predstavitev za različne skupine, večinoma za brezposelne udeležence.
 • Podjetja so v projekt skupaj napotila 17 udeležencev.OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Pri obveščanju javnosti smo sodelovali z lokalnimi mediji.

 • Informacije o projektu smo objavljali na podstrani projekta na spletni strani Zasavske ljudske univerze.
 • Za namene promocije smo uporabljali promocijski letak, ki ga je oblikoval Andragoški center Slovenije, različne priložnostne letake, oblikovane posebej za posamezno ciljno skupino ali predstavitev, oblikovali in natisnili pa smo tudi poseben letak, iz katerega smo oblikovali vetrnico.
 • Projekt smo štirikrat predstavili na Radiu Kum Trbovlje.
 • Projekt smo enkrat predstavili na lokalni televiziji ETV.
 • Objavili smo več prispevkov o projektu v lokalnih tiskanih medijih: Zasavc, Sr(e)čno Trbovlje in Steklar.

Sodelovali smo na zaključni konferenci projekta Andragoškega centra Slovenije Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014. Konferenca, ki je potekala 20. 3. 2014 v Hotelu Plaza v Ljubljani, je nosila naslov Razvijamo temeljne zmožnosti odraslih in odkrivamo skrito znanje. S prispevkom smo sodelovali v delovni skupini Orodja in metode v postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih.ODZIVI UDELEŽENCEV
Nekaj misli, ki so jih v evalvacijskem vprašalniku zapisali udeleženci projekta:

»Všeč mi je bil prijazen odnos strokovne sodelavke in izčrpno svetovanje.«

»Na enem mestu imaš vse (dokumente) in jih lahko uporabiš za različne stvari.«

»Razmišljati si moral o sebi in tudi sam sebe ocenjevati, kar pa za marsikoga ni bilo lahko.«

»Ne izgubiš ničesar, odprejo pa se ti novi pogledi in pristopi k zaposlitvi.«

»Vsem bi priporočila ta postopek, ker s tem tudi sam ugotoviš, na katerih področjih si dober in na katerih ne.«

»O sebi sem izvedela, kaj zmorem. Odgovori so mi zelo všeč.«

GALERIJA

Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
03 56 31 191, 030 366 777
valentina.uran@zlu.si
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.


Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Temeljne kompetence Zasavje 2023-2029 Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje U3 Tedni vseživljenskega učenja ZISS ESS Občina Zagorje Občina Trbovlje Občina Hrastnik MIZS MDDSZ EU I feel Slovenia Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji