• Trbovlje: 03 56 31 190
 • Zagorje: 03 56 55 120
 • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Projekti
Brezplačno
Brezplačno

IZOBRAŽEVANJA - DIGITALNI BONI

Kontaktna točka
Na kontaktni točki (KT) vam nudimo informiranje in pomoč pri izobraževanju:

 • prek e-pošte, svetovanje@zlu.si,
 • na tel. št., 030 366 779 (Liza), 030 366 777 (Valentina),
 • na ZLU Zagorje, Cankarjev trg 4 in ZLU Trbovlje, Trg svobode 11a, v ponedeljek in torek od 12.00 do 15.00, v sredo, četrtek in petek pa od 8.00 do 11.00.
-----------------------------------------------------------------------

Izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle nad 55 let na področju digitalnih kompetenc 2022


Zasavska ljudska univerza je bila uspešna na javnem razpisu Službe vlade za digitalno preobrazbo za sofinanciranje neformalnih izobraževanj za odrasle nad 55 let na področju digitalnih kompetenc, ki so pogoj za pridobitev digitalnega bona 2022 in so za udeležence brezplačna.
 
NAMEN IN CILJI PROJEKTA DIGIT55+
Namen je sofinanciranje izvedbe programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih digitalnih kompetenc državljanov, ki so bili 12. 3. 2022 stari 55 let ali več in so imeli na ta dan stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Z udeležbo na izobraževanjih udeleženci krepijo zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepijo zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Cilji brezplačnih izobraževanj:
– pridobivanje in krepitev osnovnih digitalnih kompetenc,
– spodbujanje in razvijanje splošne digitalne pismenosti,
– krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije,
– krepitev razumevanja digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.
 
KDO LAHKO OBISKUJE TEČAJ: Vsi tisti, ki so do vključno 12. 3. 2022 dopolnil 55 let, bodo lahko obiskovali delavnice in tako izpolnili pogoje za pridobitev bona. Delavnice, ki so pogoj za pridobitev bona, so za udeležence brezplačne.


VPIS V PROGRAME IN PREDLOŽITEV DOKAZIL O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Vsi kandidati, ki bodo sprejeti na izobraževanje, bodo obveščeni o terminu vpisa in uvodnega razgovora pri svetovalki za izobraževanje, ki bo potekalo 22. 8.  2022  osebno na izbrani lokaciji.

Za vpis potrebujete:
 • osebni dokument,
 • enotno matično številko (EMŠO),
 • davčno številko.
Ob vpisu boste izpolnili vpisni list, predali osebne podatke, nato pa vas bodo svetovalke usmerile na proste termine izobraževanj. Predhodno boste izpolnili kratek vprašalnik o ravni vašega digitalnega znanja, nato boste lahko izbrali med izobraževanji, ki bodo na voljo.

Programe bomo izvajali na štirih lokacijah, in sicer v  Zagorju ob Savi, Trbovljah, Hrastniku in Dolu pri Hrastniku. Odobrena so nam bila 103 prosta mesta.
 
POGOJ ZA DOKONČANJE:
Udeleženec se lahko udeleži: osnovnega izobraževanja v obsegu 13 ur ali dveh nadaljevalnih izobraževanj (vsako po 6 ur). Pogoj za pridobitev digitalnega bona je opravljenih 9 ur izobraževanja.

 
PONUJENE VSEBINE TEČAJEV NA VSEH LOKACIJAH

1. Vklopi.se OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE (13 ur, 3X4 ure + 1 ura na daljavo)
Osnovni del neformalnega izobraževanja je namenjen tistim, ki se z uporabo računalniške in digitalne tehnologije srečujejo prvič ali pa imajo z uporabo le malo izkušenj. S programom neformalnega izobraževanja želimo sodelujočim slikovito prikazati konkretne prednosti uporabe napredne tehnologije, ob tem pa premagati morebitne strahove uporabnikov pred napačno uporabo in njenimi posledicami ter vsakemu izmed njih omogočiti napredek na področju digitalne pismenosti, komuniciranja in sodelovanja.

DODATNA IZOBRAŽEVANJA (vsako traja 6 ur, 2x3 ure)

1. Vklopi.se v prizadevno državljanstvo z uporabo digitalnih tehnologij I
Namen in cilji delavnice: vzgoja za prizadevno državljanstvo z uporabo digitalnih tehnologij, digitalni podpis in digitalno potrdilo (kaj je, zakaj ga rabim, kje ga dobim), pomoč v postopku pridobitve lastnega digitalnega potrdila, pridobitev znanja uporabe digitalnega potrdila (vaja na fiktivnih, a konkretnih primerih)

2. Vklopi.se v prizadevno državljanstvo z uporabo digitalnih tehnologij II
Namen in cilji delavnice: vzgoja za prizadevno državljanstvo z uporabo digitalnih tehnologij, znanje uporabe e-zdravja in e-davkov (vaja na fiktivnih, a konkretnih primerih)

3. Vklopi.se v spletno nakupovanje
Namen in cilji delavnice: predstavitev možnosti spletnega nakupovanja, pasti spletnih nakupov in praktičen prikaz postopka z možnostjo vaje

4. Vklopi.se v napredno urejanje digitalnih fotografij in posnetkov
Namen in cilji delavnice: pridobitev znanja o fotografiranju z učinki in o možnostih obdelave fotografij in posnetkov ter prenašanje datotek med pametnimi napravami

5. Vklopi.se v digitalna komunikacijska orodja
Namen in cilji delavnice: oblikovanje osebnega profila na izbranih digitalnih komunikacijskih orodjih (npr. Viber, Skype, WhatsApp, Zoom …), vaje vseh oblik komuniciranja (klepet, klic, videoklic) prek izbranih digitalnih komunikacijskih orodij.
 
 
KLJUČNE INFORMACIJE
 • Pogoj za pridobitev bona izpolnite šele po obisku delavnic, ki bodo razpisane v avgustu. Izobraževanja, ki ste jih morebiti obiskovali predhodno, se ne upoštevajo.
 • Na delavnicah bo lahko do vključno 10 udeležencev.
 • Tečaj lahko obiskujete na lokaciji tudi zunaj svojega stalnega prebivališča.
 • Zagotovljena bo računalniška oprema. Če imate svojo in bi jo želeli uporabiti, jo lahko prinesete na delavnice.
 • Obvezna prisotnost za izpolnitev pogojev je vsaj 9 pedagoških ur.
 • Upravičeni ste do obiska 12 oz. 13 pedagoških ur delavnic.
Na vseh lokacijah se bodo izvajali osnovni tečaji za kandidate brez digitalnega znanja. Prav tako bo na vseh lokacijah ponujena možnost izbire posameznih modulov dodatnih izobraževanj za kandidate z osnovnimi digitalnimi kompetencami.  Izvedena pa bosta po dva dodatna izobraževanja in sicer tista za katera bo največ interesa. Skupine bodo dokončno formirane po izvedenih uvodnih razgovorih. Začetek tečajev 29. 8. 2022. Podroben urnik bo objavljen naknadno.

Kaj je digitalni bon, si lahko preberete TUKAJ
 
Finančna sredstva zagotavlja Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.
 
    


Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Večgeneracijski center Zasavske ljudske univerze Svetovalno središče Zasavje Središče za samostojno učenje VGC Zasavje Katalog Brezplačni tečaji za brezposelne SVZAP MIZS MDDSZ Evropski socialni sklad ZISS ESS Občina Trbovlje Občina Zagorje Občina Hrastnik Tedni vseživljenskega učenja Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Izjava o skladnosti ZDSMA | Varstvo osebnih podatkov | Avtorji