ZLU Trbovlje
Kontakt
Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, Trbovlje
03 56 31 190
Grajska 2, Zagorje
03 56 55 120
info@zlu.si

Naroči se na novice!
Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Napovedujemo
21.03.2019

Študijski krožek Zdravilne rastline v vsakdanji rabi (Izdelava naravne domače kozmetike in čistil). Prvo srečanje udeležencev krožka bo v četrtek, 28. 3. 2019, ob 18.00 v Gasilskem domu v Tirni.

Vtisi in mnenja
20.12.2018

Spomladi letos sem se vključila v tečaj priprav na ZUP. Zelo sem zadovoljna s predavanji, bila so jasna in razumljiva. Všeč mi je bilo, ker nam gospa predstavila veliko primerov iz prakse. Tudi zaposleni na ZLU so zelo prijazni in sem zadovoljna z njimi.

Koristne povezave
CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC 2018-2022

  CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE (CPK) BREZPLAČNO ZA ZAPOSLENE IN BREZPOSELNE

  Zasavska ljudska univerza je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter pridobila sredstva za delovanje Centra za pridobivanje kompetenc Zasavje (CPK), kar pomeni v praksi številna brezplačna usposabljanja za zaposlene in brezposelne.

  S ponovno vključitvijo v projekt bomo nadaljevali korake naprej v razvoju vseživljenjskega učenja v Zasavju. S programi centra CPK bomo še naprej povečevali vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in izboljšati njihove kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

  Naš cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 - nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

  KDO SE LAHKO VKLJUČI: Ciljna skupina javnega razpisa so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 - nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

 1. Neformalni izobraževalni programi za odrasle (NIPO)
 2. Računalniška digitalna pismenost (RDO)
 3. Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
 4. Programi za zviševanje ključnih kompetenc
 5. Programi za pridobitev poklica (NPK)
 6. Začetna integracija priseljencev(ZIP)
 7. Programi UŽU
 8. Priprave na opravljanje izpitov

Podrobnosti o razpisu so objavljene na
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1640

Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved Informacije: Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved
Tel.: 03 56 55 122
E-pošta: polona.trebusak@zlu.si
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje
ZLU Trbovlje